• Lex van Lieshout

FoodValley bij plaatsnaamborden

VEENENDAAL Op zeven plaatsnaamborden bij de entrée van Veenendaal op de hoofdroutes worden zogeheten onderborden 'Regio FoodValley' geplaatst. Dat kost vijfduizend euro en dat wordt bekostigd uit de pot onderhoud. Het is het resultaat van een vorig jaar juli bij bespreking van de kadernota aangenomen motie van ChristenUnie, D66, CDA en VVD. Het betreft borden met een afmeting van 1300 bij 340 mm.

Er zijn meer gemeenten die met deze onderborden uitstralen dat ze samen met anderen deel uitmaken van FoodValley. Het gaat volgens wethouder Arianne Hollander ook om naamsbekendheid en er liggen economische motieven aan ten grondslag, zoals het vestigingsklimaat voor bedrijven.