• Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.

    Archief BDUmedia

Financiële risico's in Veenendaal Oost

VEENENDAAL De grootste financiële risico's voor de gemeente zitten, behalve in de parkeerexploitatie, in de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost. Dat heeft te maken met de door de crisis achterblijvende woningontwikkeling.

Gerard van Wijk

Gepland waren 3200 woningen, ruim 700 worden nu bewoond in het deel Buurtstede. Aanvankelijk zou medio 2010 worden begonnen met de verkoop van woningen in het wijkdeel Veenderij en medio 2012 in het laatste wijkdeel Groenpoort. Maar de infrastructuur moest er wel komen, de investeringen zijn gedaan. Zoals voor het Ontmoetingshuis, één jaar geleden in gebruik genomen, waarvoor de raad  16,5 miljoen euro beschikbaar stelde.

AANLOOPVERLIEZEN ,,De exploitatie van het gehele Ontmoetingshuis en met name de aanloopverliezen moeten door alle betrokkenen wel nadrukkelijk in de gaten worden gehouden en actief worden beoordeeld door de gemeente voor de komende jaren", stelt de evaluatie van de eerste fase van het Ontmoetingshuis vast.

Behalve het Ontmoetingshuis zijn er voor de gemeente ook financiële risico's voor wat betreft de deelname in het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost (OVO) en Duurzame Energie Veenendaal Oost (DEVO). Een 'geleerde les' uit de eerste fase van het Ontmoetingshuis is dat ,,de exploitatie, het beheer, de programmering en last but not least de horecaexploitant ons veel meer tijd en energie hebben gekost dan vooraf was bedacht en het bracht veel overleg extra met zich mee."

ENTHOUSIAST Overigens zijn de gebruikers ,,enthousiast en zelfs verrast over het comfort en de uitstraling van het gebouw." Van de 6.300 vierkante meter vloeroppervlakte wordt door een tiental vaste gebruikers gebruik gemaakt: de basisscholen Tamim, Balansleren en De Bron, kinderopvang Luna, buitenschoolse opvang In Balans, Bethelkerk, Hervormde Kerk, Sportservice Veenendaal, welzijnswerk Veens en sportcafé De Buurman. Het Ontmoetingshuis is daarmee onmisbaar voor de leefbaarheid en levendigheid van de nieuwe wijk. Scholen en gemeente zien het Ontmoetingshuis als ,,een unieke kans om nieuwe vormen van onderwijs te realiseren."