• René de Leeuw

Financiële noodkreten welzijn en cultuur

VEENENDAAL Zowel vanuit de welzijns- als cultuursector zijn donderdagavond bij de raadscommissie financiële noodkreten gehoord. Dat gebeurde bij de bespreking van de volgende maand door de raad te behandelen kaderbrief. Welzijnsorganisatie Veens wordt volgens mevrouw Koopmans volgend jaar met 740.000 euro ofwel 21 procent gekort. Het gaat om een extra investering voor het jongerenwerk en het wijkgerichte werken, het versterken van de participatie in wijken en buurten. ,,Voor wat het jongerenwerk betreft proberen we te voorkomen dat het mis gaat, we gaan de straat op en we gaan met de politie mee. Zo´n aanpak helpt."

Gerard van Wijk

De afbouw van het geld hiervoor zal leiden tot een snelle afbouw van het personeelsbestand. ,,Ik heb vandaag al tegen personeelsleden gezegd dat contracten eind dit jaar niet meer worden verlengd. Terwijl er steeds meer mensen met een beperking in de wijk wonen. We moeten ons realiseren dat afbouw niet zal leiden tot een kostenreductie." Koopmans bepleit overleg met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de gemeente over de toekomst van het jongerenwerk in Veenendaal.

Directeur Mieke van Dijk van de Bibliotheek zegt dat haar organisatie in de afgelopen jaren de broekriem stevig moest aanhalen. ,,Desondanks is het ons gelukt een actieve rol te blijven spelen in het culturele leven. Maar er dreigt uitholling. Het gaat om het behoud van de openingsuren. De persoonlijke capaciteit is niet toereikend genoeg. Er zijn 80 vrijwilligers, maar het houdt een keer op. Onze organisatie verdient een structurele oplossing." Voor volgend jaar gaat het om 84.000 euro. Volgende maand wordt helder wat het samengaan met de Volksuniversiteit, vanaf volgend jaar, betekent voor de financiële positie en de openingsuren van De Cultuurfabriek.

Een financiële noodkreet ook van Patrick Marcus, directeur van theater De Lampegiet. Het streven is de huidige programmering in stand te houden: continueren en innoveren. ,,Maar dan dient er wel te worden geïnvesteerd. Er is nu sprake van een enorm hoge werkdruk. De kwaliteit van het theater voldoet steeds minder aan de eisen die je aan een theater moet stellen." Het is niet duidelijk of en wanneer er in het theater wordt geïnvesteerd. Dat is nodig omdat het deels verouderd is en omdat de exploitatie in de huidige staat niet sluitend kan worden gemaakt. De programmabegroting wordt in het najaar door de raad besproken, maar omdat de subsidiebeschikking een jaarlijkse activiteit is loopt het theater financiële risico´s. Het algemene resultaat sluit af met een min van 45.000 euro. Voor de noodzakelijke personele invulling is 107.000 euro nodig.