• Aart Aalbers

'Fietsoversteek Van Essenlaan wordt veiliger'

VEENENDAAL De fietsoversteek aan de Van Essenlaan in Veenendaal-Oost wordt naar het oordeel van het college veiliger door enkele aanpassingen. Door een veelheid aan projecten zijn deze werkzaamheden naar achtereen geschoven, maar inmiddels is de technische voorbereiding ter hand genomen. Aldus het college in antwoord op schriftelijke vragen van de SGP. Volgens wethouder Arianne Hollander staat de fietsoversteek niet hoog op de ongevallenlijst, maar zijn er wel signalen van bijna-ongelukken.

Momenteel geldt ter hoogte van de fietsoversteek voor de automobilisten nog een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Dat wordt voor de oversteek teruggebracht tot 30 kilometer per uur. Er komt een zogeheten dubbel plateau in het wegdek en ook door het aanbrengen van een drempel en enkele andere maatregelen wordt verwacht dat de snelheid er uit gaat en er ook beter zicht op de oversteek ontstaat. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor eind dit jaar.