• Lex van Lieshout

Fietsers steken veiliger over op kruispunt in Rhenen

RHENEN Eerder dit jaar besloot de provincie Utrecht om de maximum snelheid op het kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur, zodat fietsers veiliger kunnen oversteken. Inmiddels is de snelheid verlaagd, de borden geplaatst en zijn er 'smiley's' neergezet. Medio augustus komt er ook nog een flitspaal aan de noordkant van het kruispunt.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit) vindt het belangrijk dat fietsers op een veilige manier het kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen kunnen oversteken: „Met het treffen van deze maatregelen als eerste stap in de goede richting, hoop ik de zorgen van ouders met schoolgaande kinderen weg te nemen en dat zij veiliger het kruispunt kunnen oversteken."

ACHTERGROND Sinds 2012 voert de provincie gesprekken met inwoners, aangrenzende ondernemers en de gemeente Rhenen over de verkeersveiligheid op het kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 in Rhenen. De provincie nam eerder dit jaar het besluit om deze maatregelen te nemen op basis van advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), vooruitlopend op een definitief besluit over een ongelijkvloerse of gelijkvloerse fietsoversteek op dit kruispunt.

ONGELIJKVLOERS Op basis van de verkeersintensiteiten op de langere termijn zal de provincie besluiten of een ongelijkvloerse kruising bij Achterberg alsnog nodig is. Blijken de verkeersintensiteiten inderdaad zodanig toe te nemen dat een ongelijkvloerse kruising nodig is, dan worden de voorbereidende werkzaamheden gestart. Dan wordt ook gekeken naar de planning van de aanleg van deze ongelijkvloerse kruising.

PLATEAU Als de verkeersintensiteiten op langere termijn geen aanleiding geven tot het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising, start de provincie met de aanleg van het plateau en de andere aanbevelingen uit het SWOV-rapport, passend binnen het provinciaal en landelijk beleid, echter met een snelheid van 60 kilometer per uur.