• www.pixabay.com

Fietsen over zonnepanelen op N225

RHENEN De provincie Utrecht gaat in 2020 een proef doen met het opwekken van energie uit twee fietspaden. Het gaat om het fietspad langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen en de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. Op beide fietspaden worden op een kort traject zonnepanelen aangebracht op het wegdek. De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd.

De proef moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen.

De N225 tussen Driebergen en Rhenen is aangemerkt als 'Fietspad van de toekomst'. Hier kunnen nieuwe ideeën en innovaties worden toegepast en getest. Op een nog nader te bepalen locatie brengt de provincie over een lengte van 25 meter zonnepanelen aan om te testen of ze in de winter het fietspad kunnen verwarmen om zo de gladheid te bestrijden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede en voorkomt dat er gestrooid moet worden waarbij er zout op de weg en in de bermen achterblijft.

DUURZAAM De proef levert een bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verduurzamen van de provinciale infrastructuur. Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik. Er hoeft geen landbouw- of natuurgrond te worden gebruikt en het landschap wordt niet aangetast.