Extra rijstrook voor Rijnbrug

RHENEN - De 'Tidal Flow' bij de Rijnbrug bij Rhenen gaat door. De stuurgroep heeft gezamenlijk positief besloten tot de vergunningverlening voor de bouwwerkzaamheden door de gemeente Buren als bevoegd gezag. Hiermee is in 2019 de weg vrij voor een extra rijstrook op de brug waarover het verkeer in de ochtendspits richting het noorden kan rijden en in de avondspits naar het zuiden. Remco van Lunteren, namens de stuurgroep Rijnbrug: ,,Een wisselstrook is nog niet vaak ingezet in Nederland. Dit betekent dat we goed moesten onderzoeken of het technisch wel allemaal haalbaar is. Gelukkig kunnen we nu met zijn allen concluderen dat we op een goede en veilige manier met deze wisselstrook kunnen zorgen voor een grote stap richting een betere bereikbaarheid van de regio FoodValley."De provinciale weg N233, tussen de A12 bij Veenendaal en de A15 bij Kesteren, is berucht om het aantal opstoppingen, vooral bij de Rijnbrug in Rhenen. Diverse aanpassingen aan de weg en de brug moeten dit probleem voor de komende termijn gaan oplossen. Na het verlenen van de bouwvergunning kan de uitvoeringsfase van het project beginnen en kan er begonnen worden met de ruimtelijke procedures, grondaankopen en de verdere uitwerking van de ontwerpen.Om de doorstroming echt te verbeteren wordt ook de N233 ernaartoe aangepakt, dit zorgt voor aanpassingen aan de kruispunten Geertesteeg en Achterberg en de knoop Rhenen. Ook deze werkzaamheden zullen door de provincie Utrecht de komende jaren worden uitgevoerd. De provincie Gelderland neemt ondertussen aan de kant van Buren/Neder-Betuwe maatregelen waardoor het verkeer vanuit Kesteren eerder de N233 op rijdt.Het totale project rond de Rijnbrug is een samenwerking tussen de provincies Utrecht en Gelderland, Rijkswaterstaat, de regio's FoodValley en Rivierenland, de omliggende gemeenten en de omgeving bestaande uit vertegenwoordigers van private partijen en bewoners.