• Gemeente Veenendaal

Extra laadpunten in gemeente Veenendaal

VEENENDAAL Het elektrisch rijden krijgt in de regio een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Gemeente Veenendaal is één van de 43 gemeenten die deelneemt in deze gezamenlijke aanbesteding. ,,Ook in Veenendaal zien we dat het elektrisch rijden groeit. Dat sluit goed aan bij onze doelstellingen naar een Energieneutraal Veenendaal in 2035", geeft wethouder Duurzaamheid Marco Verloop aan.

In de openbare ruimte van 42 gemeenten in de provincies Gelderland en Overijssel komen vier keer zoveel laadpunten en in Veenendaal als enige Utrechtse gemeente. ,,We lopen met deze concessie voorop in de omslag naar duurzame mobiliteit", vult Verloop aan. 

LAAGSTE PRIJS De grote omvang van het aantal laadpunten heeft geleid tot de laagste prijs van Nederland: 15 cent per kWh. Voor dat bedrag 'tankt' de gebruiker groene energie. De elektrische rijder betaalt per gereden kilometer 1/3 van de kosten in vergelijking met traditionele autobrandstoffen.

OPENBARE LAADPAAL Elektrische rijders die geen eigen oprit hebben en een openbare laadpaal willen aanvragen, kunnen zich nu al melden via de website www.openbaarladen.nl

SLIM COMBINEREN Onderdeel van de aanbesteding is dat Ecotap, in samenwerking met Allego, in de deelnemende gemeenten drie jaar lang het exclusieve recht krijgt om laadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en deze te exploiteren. Onderdeel van de aanleg is ook dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie door samenwerking met lokale energiecoöperaties. Ook bewoners die een laadpaal aanleggen op eigen terrein kunnen dit slim combineren met zonnepanelen op hun woning. Daarmee is elektrisch rijden naast lopen en fietsen de schoonste vorm van vervoer.