Extra kosten door gratis parkeren

VEENENDAAL Aan de algemene reserve wordt 35.000 euro onttrokken in verband met hogere kosten van de proef met het gratis parkeren op zaterdag in de gemeentelijke parkeergarages. Het gaat volgens wethouder Marco Verloop om kosten die gemaakt zijn voor extra ondersteuning en advertentiekosten.

In de wijde omgeving is consumenten duidelijk gemaakt dat op zaterdagen in Veenendaal gratis kan worden geparkeerd in de drie gemeentelijke parkeergarages. Het betreft een proef die, vanaf vorig jaar december, loopt tot eind dit jaar.

De extra kosten worden gemeld in de tweede bestuursrapportage. In de eerste bestuursrapportage, met 1 mei dit jaar als peildatum, worden lagere parkeeropbrengsten geraamd van 245.000 euro voor één vol jaar gratis parkeren. De extra kosten worden gedekt uit de algemene reserve, heeft de raad eerder besloten. Het voordelig saldo bij de eerste bestuursrapportage bedroeg 840.000 euro en dat is toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de tweede bestuursrapportage van 551.000 euro wordt eveneens toegevoegd aan de algemene reserve.