• Foto: Fotostudio7

Extra korting op decentralisaties

VEENENDAAL - De decembercirculaire van het gemeentefonds kent vanuit de rijksoverheid de aankondiging van een extra korting na 2015 op de drie decentralisaties. Het gaat om taken die de gemeente vanaf begin dit jaar uitvoert, voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, voor huishoudelijke ondersteuning en voor werk en inkomen. ,,Het is niet gunstig, zoals het er nu naar uitziet", zegt wethouder Arianne Hollander (foto).

Het is nog niet duidelijk welke omvang de extra korting heeft. Tegenover deze tegenvaller staat een meevaller: er is een positief effect van de algemene uitkering. Hoe een en ander precies uitvalt moet later in het jaar duidelijk worden. De mei- en septembercirculaire van het gemeentefonds zijn wat dit betreft de belangrijkste.

Voor hulp in de huishouding, begeleiding en praktische zaken zoals trapliften, moeten inwoners bij de gemeente zijn. De bijna 400 gemeenten krijgen er gezamenlijk 3,6 miljard euro voor van de rijksoverheid, ofwel elf procent minder dan vorig jaar. Medische zorg en lichamelijke verzorging thuis betaalt de zorgverzekeraar. Gemeenten en zorgverzekeraars betalen de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Dat is in de plaats gekomen van de AWBZ. De rijksoverheid draagt nog de zorg voor de mensen die onder de Wet langdurige zorg vallen.