Expositie over 25 jaar natuurontwikkeling langs de Nederrijn

RHENEN De expositie 'Natuurontwikkeling langs de Nederrijn' is vanaf deze week te zien in het Huis voor de provincie. De tentoonstelling laat zien hoe in de provincie Utrecht wordt gewerkt aan een lint van natuurgebieden langs de noordoever van de Nederrijn. De expositie is tijdens kantooruren tot en met 22 maart 2018 te bezichtigen.

De informatiepanelen tonen voorbeelden van de geulen, moerasgebieden en bloemrijke hooilanden die worden aangelegd om de uiterwaarden nog aantrekkelijker te maken voor planten en dieren. Op de overzichtskaarten is te zien hoe zo een lint van natuurgebieden ontstaat. De bijbehorende film geeft een prachtig beeld van het gebied vanuit de lucht en met de viewer kunnen bezoekers een virtueel bezoekje brengen aan de Elster Buitenwaard van de toekomst.

25 JAAR NATUURONTWIKKELING De expositie is ontwikkeld door Gebiedscoöperatie O-gen in samenwerking met de vrijwilligers van Utrechts Landschap. De expositie blikt terug op 25 jaar natuurontwikkeling in de Blauwe Kamer en de toekomstige ontwikkelingen.

PROJECT UITERWAARDEN NEDERRIJN De tentoonstelling was eerder te zien in onder andere het informatiecentrum van Utrechts Landschap aan de Blaauwe Kamer in Wageningen. Het is ontwikkeld vanuit het project Uiterwaarden Nederrijn, onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Vanuit deze agenda werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en Gebiedscommissie Utrecht-West samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.