• Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost.

    Archief BDUmedia

Exploitatie Ontmoetingshuis is zorgenkind

VEENENDAAL Het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost is een mooi gebouw en voorziet in tal van behoeften van de bewoners van de nieuwe woonwijk. Maar de exploitatie is een moeizaam karwei.

Gerard van Wijk

Jan van Leeuwen, voorzitter van de beheerstichting, rekende het de raadscommissie voor. Over 2014 is een exploitatieverlies van 66.000 euro geboekt en dit jaar is het verwachte tekort 175.000 euro, samen bijna een kwart miljoen in twee jaar. ,,Als er niets verandert, is er een jaarlijks tekort van één ton", aldus Van Leeuwen. Dat geeft de raad de nodige hoofdbrekens.

Van Leeuwen ziet wel licht aan het einde van de tunnel, maar dat  de exploitatie op korte termijn kostendekkend zal zijn valt te betwijfelen. De zaal in het gebouw is ongelijkvloers en derhalve moeilijk te verhuren. De lounge daarentegen wordt enthousiast geboekt voor feesten en partijen. Nadeel is ook dat de scholen, die met een tekort aan ruimte kampen, nu gebruik maken van ruimtes die anders verhuurd zouden kunnen worden.

Dat gaat mogelijk ook veranderen wanneer de uitbreiding van het Ontmoetingshuis plaatsvindt. Ook het niet realiseren van het geplande Levenshuis in Veenderij, een wijkdeel van Veenendaal-Oost, is goed nieuws voor de exploitatie van het Ontmoetingshuis. Van Leeuwen verwacht van een en ander ,,een aanzienlijk minder exploitatietekort." Daar is echter niet iedereen van overtuigd.

De uitbreiding is nodig omdat de scholen (Tamim, Balans en De Bron) veel meer leerlingen hebben dan aanvankelijk gepland. Daar zijn ook nogal wat leerlingen bij van buiten de nieuwbouwwijk. Volgens wethouder Nermina Kundic ,,blijkt het in de praktijk mee te vallen", maar Tamim bijvoorbeeld heeft 50 tot 60 leerlingen van buiten de wijk. De uitbreiding kost 4,9 miljoen euro. Er moet nog een keuze uit twee varianten worden gemaakt. Het voorstel ligt sommige fracties 'zwaar op de maag'. Er wordt op gewezen dat Veenendaal een teveel aan onderwijshuisvesting heeft.