• Han Giskes

Experiment voor snellere uitslag van verkiezingen

VEENENDAAL Volgend jaar doet Veenendaal op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan een experiment met centrale stemopneming. Dit jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, deden 22 gemeenten mee aan een experiment met het centraal tellen van de stembiljetten. ,,De ervaringen zijn positief: een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling", aldus minister Ollongren. De verkiezingsuitslag kan ook sneller op de avond, na
het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur, worden gegeven.

In Veenendaal werd dit jaar door de SGP om een hertelling gevraagd. Een restzetel ging met slechts één stem verschil naar de PvdA en niet naar de SGP. Bij hertelling bleef de oorspronkelijke uitslag in tact. Er zijn volgend jaar in maart gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen en in mei de Europese parlementsverkiezing. De stembureaus verrichten bij het experiment op verkiezingsdag alleen een voorlopige uitslag. De volgende dag worden de op de kandidaten uitgebrachte stemmen geteld. Dat gebeurt op een centrale locatie, in Veenendaal het gemeentehuis. Inwoners kunnen daar bij zijn. Doel van de centrale stemopneming is het telproces betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken.

Omdat op de verkiezingsdag alleen de lijsttotalen worden geteld, zijn de werkzaamheden eerder afgerond, zegt het college. ,,De volgende dag wordt met een andere frisse groep personen de telling op kandidaat niveau verricht." Verwacht wordt dat grote verschillen tussen het aantal uitgebrachte stemmen en het aantal stempassen worden voorkomen. Deze situaties doen zich voor, bleek bij gemeenten die bij vorige verkiezingen aan het experiment hebben deelgenomen. Het ministerie zal de kosten van het experiment vergoeden, tot een maximum van tienduizend euro.