• Lex van Lieshout

Veenendaal introduceert 'Dag van Veenendaal'

VEENENDAAL Het Gilbertjaar loopt ten einde, maar het leek de gemeenteraad een goed idee om een 'Dag van Veenendaal' in het leven te roepen. De raad is de baas en daarom heeft het college het idee uitgewerkt. Donderdag 12 maart volgend jaar is de eerste 'Dag van Veenendaal'.

Gerard van Wijk

De datum is bepaald omdat op 12 maart 1546 Veenendaal zou zijn gesticht bij het verlenen van een octrooi aan de Veengenoten door Karel V. ,,Zo kunnen inwoners bewuster worden van de geschiedenis van Veenendaal en kan dit een positieve bijdrage leveren aan de onderlinge saamhorigheid en wederzijds respect.”

VERBINDEND KARAKTER De door de raad aangenomen motie refereert aan 12 maart 1546, de dag dat de eigenaren van de veengebieden van het hertogdom Gelre en het sticht Utrecht toestemming kregen om het vervenen te hervatten. Bij het herdenken moet volgens de raad met name worden gekeken naar evenementen met een verbindend karakter tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Veenendaal telt meer dan honderd nationaliteiten.

GRENSWIJZIGING Ook is het 1 januari 2020 zestig jaar geleden dat door grenswijzigingen Gelders Veenendaal bij Stichts Veenendaal werd gevoegd. In bestuurlijke taal wordt al snel van een project gesproken, zo ook hier. Het project heeft de naam 'Veenendaal verenigd/t' meegekregen, enerzijds verwijzend naar het samengaan van Gelders en Stichts Veenendaal en anderzijds kan verenigd in plaats van met een d ook met een t worden gespeld. ,,Dan wordt het voltooid deelwoord een werkwoord dat verwijst naar het motto van het project (Veenendaal verenigt), naar de gezamenlijke identiteit die de huidige Veenendalers als plaatsgenoten hebben."

MEMORY LANE Twee werkgroepen zijn bezig met de organisatie van evenementen en activiteiten. Er wordt gedacht aan een Memory Lane, via etalages en pop-up initiatieven, foto´s van voormalig Veenendaal. Er wordt ook gedacht aan een festivalweekend, veel muziekaanbod, samen met horecaondernemers en de cultuursector. Ook wordt geprobeerd de Lampegietersavond in het centrum te versterken door kinderen uit verschillende buurten samen deze lampionoptocht te laten lopen. Bezien wordt of activiteiten uit de 'week van de landverhuizers' kunnen worden herhaald. Het museum heeft plannen om komende zomer een expositie 'van industriedorp naar provinciestad 1960-2020' in te richten. Alsmede een openingshandeling van het geheel in de omgeving van het Zwaaiplein, waar de grens tussen Gelders en Stichts Veenendaal zestig jaar geleden tot historie werd verklaard.