• Gemeente Veenendaal
  • René van Holsteijn wordt door zijn personeel bij IW-4 uitgezwaaid.

    Aart Aalbers

Erepenning voor René van Holsteijn

VEENENDAAL René van Holsteijn heeft woensdag de Erepenning van Veenendaal ontvangen. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding tijdens zijn afscheid als algemeen directeur van IW4 uit handen van wethouder Marco Verloop.

René van Holsteijn ontving de onderscheiding voor zijn toegewijde inzet voor de Veenendaalse samenleving. Naast zijn werk als algemeen directeur van IW4, bekleedt hij veel nevenfuncties in en voor de Veenendaalse samenleving. In de periode 2010-2013 was hij bestuursvoorzitter van Kwink Kinderopvang, voorzitter van de Werkgroep Koninginnedag en bestuurslid Stichting Veenendaal aan het Werk. Op dit moment is hij nog lid van de Bedrijvenkring Veenendaal, voorzitter Platform Ondernemend Veenendaal, bestuurslid Stichting Ondernemend Veenendaal, voorzitter Stichting Kind Kansrijk, bestuurslid Architectuur Centrum Veenendaal, voorzitter Commissie Duurzaam Ondernemen, voorzitter Werkgroep Taskforce Ondernemend Veenendaal en bekleedt hij nog diverse functies bij Stichting Samen voor Veenendaal en binnen het bestuur MVO-prijs Veenendaal.

Wethouder Marco Verloop: ,,Het hart van René ligt bij ondernemend Veenendaal. Hij heeft zich jarenlang vol overgave ingezet voor het Veenendaalse bedrijfsleven. Daarbij betrok hij graag zoveel mogelijk mensen uit alle lagen van de samenleving. Ook hen waarvoor werken niet vanzelfsprekend is. Hij verbindt, zoekt naar mogelijkheden en streeft op een uitstekende en diplomatieke manier naar oplossingen. Zijn inzet om mensen kansen te bieden is bijzonder te noemen."

Het college van burgemeester en wethouders heeft een gemeentelijke onderscheiding ingesteld voor personen of instanties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Veenendaalse samenleving. Met deze onderscheiding geeft het college een bijzondere blijk van waardering aan René van Holsteijn.

Lees hier nog eens het afscheidsinterview met René van Holsteijn dat onlangs in VeenendaalseKrant stond.