• Foto: Jolanda van Brenk

Erepenning voor Piet de Vrije

VEENENDAAL Burgemeester Wouter Kolff heeft dinsdagmiddag de gemeentelijke onderscheiding Erepenning van Veenendaal uitgereikt aan Piet de Vrije.

De Vrije ontvangt de Erepenning van Veenendaal voor zijn enorme inzet voor de Veenendaalse samenleving. Ruim twintig jaar was hij directeur van Patrimonium woonservice. Piet de Vrije heeft door zijn functie als directeur de mogelijkheid gekregen om veel meer te doen dan zijn functie inhield. Hij heeft daardoor een belangrijke bijdrage geleverd aan de Veenendaalse samenleving op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg.

EREPENNING Het college van burgemeester en wethouders heeft een gemeentelijke onderscheiding ingesteld voor personen of instanties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Veenendaalse samenleving. Met deze onderscheiding geeft het college een bijzondere blijk van waardering aan De Vrije.