• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Erepenning voor historicus Dick van Manen

VEENENDAAL Dick van Manen heeft donderdag de Erepenning van Veenendaal ontvangen. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding uitgereikt van burgemeester Piet Zoon. Dat gebeurde tijdens de overdracht van zijn levenswerk 'collectie Van Manen-Van Barneveld' aan het Gemeentearchief Veenendaal.

De 94-jarige Dick van Manen ontving de onderscheiding voor zijn toegewijde inzet voor Veenendaal en de vastlegging van haar geschiedenis. Van Manen was van 1963 tot 1984 gemeentesecretaris van de gemeente Veenendaal. In die periode maakte hij kennis met het gemeentearchief en kreeg hij grote belangstelling voor de Veenendaalse geschiedenis. Hij nam grote stukken archief door en schreef vele schriften vol.

Na zijn pensionering is Van Manen als onderzoeker alle denkbare archieven langs geweest om de aller oudste geschiedenis van Veenendaal te beschrijven. Zijn aantekeningen en verhalen zijn in 2001 gebundeld in zijn boek 'Aanzienlijk Vlek in 't Stichtse'. Een kroniek van de Veenendaalse samenleving tot 1840.

Het werk van Van Manen wordt door lokale historici hoog gewaardeerd en zijn boek is één van de belangrijkste werken voor de plaatselijke geschiedenis. Ook wordt het boek, vanwege zijn begrijpelijke taal, in het middelbaar onderwijs gebruikt.

Burgemeester Piet Zoon roemt de heer Van Manen voor zijn vele speurwerk. ,,Hij is een onderzoeker en amateur historicus van professioneel niveau die het verzamelen van alle historische gegevens van Veenendaal tot zijn levenswerk heeft gemaakt. Hij laat hiermee een historische erfenis na.''

COLLECTIE De collectie Van Manen-Van Barneveld is tot stand gekomen uit de samenwerking tussen de genealogen Dick van Manen en Jo van Barneveld. Samen hebben zij de familiegeschiedenis van Veenendaal in kaart gebracht. Na het overlijden van Jo van Barneveld zijn al zijn basisgegevens door zijn familie bij Dick van Manen ondergebracht, zodat deze niet verloren zouden gaan. Het is een bijzonder uitgebreide collectie historisch en genealogisch materiaal die zeer waardevol is voor stamboomonderzoekers.

Dick van Manen is klaar om afstand te doen van zijn levenswerk dat bestaat uit ongeveer achttien meter archiefmateriaal. De overdracht vond plaats in het bijzijn van de kinderen en (achter)kleinkinderen van Jo van Barneveld. Ook voor deze familie is de overdracht een belangrijk moment. De collectie is te zien in de studiezaal van het Gemeentearchief.

EREPENNING Het college van burgemeester en wethouders heeft een gemeentelijke onderscheiding ingesteld voor personen of instanties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de Veenendaalse samenleving. Met deze onderscheiding geeft het college een bijzondere blijk van waardering aan de heer Van Manen.