• Piroschka van de Wouw

'Er was voldoende inspraak bij invoeren van de zondagopenstelling'

VEENENDAAL In overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft het college een bezwaar tegen het niet verlenen van inspraak bij het raadsvoorstel om de winkeltijdenverordening te wijzigen ongegrond verklaard. In december 2017 werd de verordening op voorstel van Lokaal Veenendaal en de PvdA gewijzigd, waardoor het mogelijk werd te komen tot een maandelijkse openstelling van winkels op zondag. ,,De vraag was of de raad voldoende inspraak heeft georganiseerd en het antwoord daarop is bevestigend", zegt wethouder Dylan Lochtenberg.

Het bezwaar was door F. van der Tempel uit Zwammerdam ingediend namens G. Kool, D. Exalto, bakkerij K. de Jong en Basis Life. Er is trouwens geen wettelijke verplichting voor een inspraakprocedure, de initiatiefnemers zijn vrij in de keuze van de inspraakvorm. Er is onder meer door de raad een dialoogbijeenkomst over dit thema georganiseerd, voorafgaand aan de besluitvorming. Op een vastgestelde (wijziging van) een verordening kan bovendien achteraf geen inspraak worden verleend.