• Foto: Aart Aalbers/BDU

Is er voldoende groen in de buurt?

VEENENDAAL Is er voldoende groen in de buurt? Dat heeft de gemeente nog niet eerder aan de inwoners gevraagd, maar dat gaat nu gebeuren in het voor volgend jaar op de agenda staande leefbaarheidsonderzoek. De gemeenteraad heeft er eerder dit jaar om gevraagd bij de behandeling van het milieukwaliteitsplan.

Bij een twee jaar geleden gehouden 'burgerpeiling' is wel gevraagd wat de inwoners vonden van de groenvoorzieningen in de buurt. De gemeente kreeg op basis van deze vraag een gemiddeld cijfer van 6,9 voor groen. Inwoners steunen de gemeente bij het ingezette beleid vanuit duurzaamheid en klimaat. Zij staan er ook voor open om deels mee te werken aan het onderhoud van groen in de buurt. Voor het volgend jaar te houden onderzoek worden ook vragen meegenomen die meer inzicht moeten geven in de groenbeleving van de inwoners en de gewenste kwaliteit van het groen.