• Foto: Aart Aalbers/BDU

Er komt geen WSW-raad meer

VEENENDAAL Juni vorig jaar constateerde de gemeenteraad dat er in Veenendaal geen WSW-raad (Wet Sociale Werkvoorziening) meer functioneerde. Bij gebrek aan animo en aanbod had de raad zichzelf opgeheven. Er moest zo spoedig mogelijk weer een actieve WSW-raad in het leven worden geroepen, vond een raadsmeerderheid (SP, CDA, ChristenUnie, Lokaal Veenendaal en PvdA).

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling IW4 constateert nu dat zij niet verantwoordelijk is voor het oprichten en in stand houden van een WSW-raad. ,,Wij kunnen een WSW-raad aanmoedigen, mogelijk maken en faciliteren. De daadwerkelijke bemensing en inbreng is afhankelijk van het animo en aanbod."

De voormalige raad heeft zichzelf opgeheven omdat zij geen meerwaarde zag naast de actieve ondernemingsraad van IW4. Bovendien is de WSW met ingang van dit jaar opgegaan in de Participatiewet. Hiermee vervalt ook het belang en het wettelijk kader van de WSW-raad. De belangenbehartiging en cliëntparticipatie kan via de Cliëntenraad Werk en Inkomen worden geregeld.