• Aart Aalbers

Engelenburg Zuid langer overhoop door aanvullend onderzoek

VEENENDAAL Er is nader onderzoek nodig om meer schades aan woningen in Engelenburg Zuid te voorkomen. Dat hebben de bewoners van de gemeente te horen gekregen.

Vorig jaar zijn de werkzaamheden in Engelenburg Zuid begonnen. Het gaat om een nieuw rioolstelsel en het vervangen van de verhardingen, wegdek en trottoir. In juni hebben de gemeente en de aannemer besloten de rioolwerkzaamheden stil te leggen. Er zijn namelijk schades ontdekt bij verschillende uitbouwen aan de woningen in de wijk.

De schades komen door de aanwezige veenlagen in de ondergrond en de onttrekking van grondwater, zo heeft onderzoek aangetoond. De zogeheten zetting van de ondergrond kan tot schades leiden aan bestaande gebouwen. Er wordt nu aanvullend onderzoek gedaan om meer schades aan woningen te voorkomen. De gemeente heeft de bewoners per brief op de hoogte gesteld.

,,Deze onderzoeken zijn zeer arbeidsintensief en kosten helaas meer tijd dan we op voorhand ingeschat hebben. Wij vinden het echter zeer belangrijk dat alle factoren worden onderzocht en bekeken, zodat verdere schades zoveel mogelijk worden voorkomen. Er wordt op dit moment met diverse partijen gekeken op welke manier de werkzaamheden weer kunnen worden opgepakt."