• Engbert Stroobosscher (ChristenUnie).

    archieffoto

Engbert Stroobosscher beste raadslid 2015

VEENENDAAL Engbert Stroobosscher is het beste raadslid van dit jaar van Veenendaal. Aan het eind van 2015 benoemden vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bedrijfsleven hem desgevraagd als de 'koning' van de 33 raadsleden. Stroobosscher, fractievoorzitter van de ChristenUnie, toont zich ,,blij verrast met deze keuze, maar het is natuurlijk te veel eer." Hij verwijst naar zijn acht leden tellende fractie plus twee schaduwraadsleden alsmede het bestuur. ,,Alle lof, zo die er is, komt dan ook hen toe en deel ik graag met hen."

Gerard van Wijk

,,Bij het herkennen van een probleem geef ik graag ook de oplossing, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik heb een intrinsieke drive het goede te willen doen voor de mens. Dat moet ook wel want ik steek er naast mijn ruim veertigurige werkweek inmiddels meer dan twintig uur per week in. Een politicus moet enigszins altruïstisch zijn naar mijn idee, anders houd je het niet vol. In de politiek, zo ook in onze raad, wordt er veel gepraat. Dit komt omdat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen. Al heb je de beste argumenten, wanneer het college het niet wil en je hebt geen meerderheid in de raad dan gebeurt er niets. Daarom ook steek ik veel tijd in de relatie met mijn collega raadsleden en lunch ik met verschillende wethouders. Het blijft immers toch vaak een kwestie van gunnen", aldus Stroobosscher.

STEEN IN VIJVER Bij het onderzoek is gevraagd om vrij van de eigen politieke voorkeur aan te wijzen wie in het afgelopen jaar de meeste indruk heeft gemaakt. In de hectiek van het raadsgebeuren valt Stroobosscher op door zijn rustige optreden en weldoordachte voorstellen. Stroobosscher ,,gooit af en toe een steen van betekenis in de vijver, waardoor het water inderdaad anders gaat stromen", zoals een bestuurder van een vereniging aangeeft. Er worden een aantal thema's genoemd waarbij hij prominent betrokken was en die ook buiten het gemeentehuis zijn opgevallen: het gratis parkeren op zaterdagen in de gemeentelijke parkeergarages, de gestaffelde financiering op basis van liquiditeit bij DEVO, de langere openstelling van de Veenendaalhal, de invoering van precariobelasting op kabels en leidingen en de verkabeling van de hoogspanningslijnen.

Stroobosscher werd in 1968 geboren in Hoogkerk, dat één jaar later deel ging uitmaken van de stad Groningen. Hij studeerde agrarische milieukunde aan de Agrarische Hogeschool, werd cursusleider in Limburg, bedrijfsadviseur agrarische bedrijven, consultent ruimtelijke ordening bij de Land- en Tuinbouw Organisatie en studeerde daarna in deeltijd Nederlands recht met bestuursrecht als specialisatie. Tien jaar geleden studeerde hij cum laude af. Daarna was hij twee jaar advocaat en nu werkt hij als projectmanager ruimtelijke en infrastructurele projecten bij de gemeente Barneveld.

HOBBY'S Hij woont zeventien jaar ,,met genoegen" in Veenendaal. Samen met zijn vrouw Monique zijn zij de ouders van Femke (1995), Sanne (1998) en Ben (2000). In Veenendaal was hij voor zijn partij bestuursvoorzitter en fractievolger en sinds vijf jaar raadslid. Er is ook nog tijd voor hobby's: zingen, moestuin, Pilates, hardlopen en lezen. Het gezin is lid van de Baptistengemeente. Stroobosscher wil verder in de raad ,,om gevolg te geven aan de Bijbelse opdracht een zoutend zout en een lichtend licht te zijn en vanuit die taakopvatting als (volks)vertegenwoordiger de Veenendaalse samenleving te dienen met mijn juridische achtergrond, mijn ervaring binnen het bedrijfsleven en de overheid."