• Uit het eerste onderzoek blijkt dat de betaalbaarheid van de woningen voor de huurders het belangrijkste thema is.

    Archief BDU

Energiemaatregelen populair bij huurders

VEENENDAAL Een meerderheid van de huurders van Patrimonium woonservice is bereid voor energiemaatregelen een huurverhoging of servicekosten te betalen. De woningcorporatie doet dit jaar digitaal een aantal onderzoeken onder haar huurders, waarvan er nu drie hebben plaatsgevonden. Het gaat om de gewenste koers voor de komende jaren. Dat wordt uiteindelijk vorm gegeven in een nieuw ondernemingsplan 2019-2022.

Gerard van Wijk

De vraag aan de huurders was of zij meer willen betalen (hogere huur of servicekosten) wanneer Patrimonium investeert in energiemaatregelen voor de woning, bij een gemiddelde besparing van 30 euro per maand op de energierekening. Van de huurders geeft 62 procent aan hier wel voor te willen betalen. Er worden verschillende bedragen genoemd: 15 of 25 euro per maand of een symbolische bijdrage.

ENERGIEZUINIGER GEDRAG ,,Van de deelnemers aan het onderzoek die bereid zijn extra te betalen voor energiemaatregelen zegt maar liefst 92 procent te begrijpen dat het aanbrengen van deze maatregelen (tijdelijk) overlast met zich meebrengt en dat men het daar graag voor over heeft.” Een meerderheid van de huurders geeft aan dat Patrimonium een rol zou moeten spelen in het vergroten van energiezuiniger gedrag van de huurders. De woning goed isoleren staat met stip op één, gevolgd door zoveel mogelijk ledlampen gebruiken, kiezen voor energiezuinige apparaten, kiezen voor zonnepanelen, producten hergebruiken/recyclen en elektrisch koken. Relatief nogal wat huurders geven in het kader van bewonersgedrag aan de auto vaker te laten staan, minder of helemaal geen vlees te eten en bewust niet te kiezen voor reizen met het vliegtuig.

LEEFBAAR Uit het eerste onderzoek blijkt dat de betaalbaarheid van de woningen voor de huurders het belangrijkste thema is. ,,Zo kiest 70 procent van de deelnemers liever voor een basiskwaliteit van de woning en lagere huur dan voor een hogere kwaliteit van de woning en een iets hogere huur.” Uit het tweede onderzoek blijkt dat na de huurprijs de onderhoudsstaat van de woning als belangrijkste kwaliteit wordt ervaren. Bewoners van relatief nieuwe woningen willen hier al helemaal niet op inleveren. Onder een basis dienstverlening verstaan huurders met name goed en snel onderhoud, een lagere huurprijs en bij een reparatieverzoek alles in één keer afhandelen en oplossen. Uit het derde onderzoek blijkt dat daarna ook zorg voor een leefbare buurt, een klantvriendelijke benadering en aanpak van overlast belangrijk wordt gevonden. Kwaliteit gaat bij reparaties aan de woning boven snelheid. Het gaat huurders om het eindresultaat en dat afspraken worden nagekomen. Betere communicatie en terugkoppeling over wat, waar en wanneer behoeft verbetering. Bij reparaties gaat het vooral om tocht, lekkages, vocht en aanpak van schimmel.