• Engbert Stroobosscher (ChristenUnie).

    archieffoto

Energiebedrijven belasten brengt veel geld op

VEENENDAAL - Het geld ligt in de grond, en trouwens ook erboven. Maar we doen er in Veenendaal niets mee en dat moet veranderen. Vindt Engbert Stroobosscher (fractievoorzitter ChristenUnie, foto) en hij heeft er de handen van een ruime raadsmeerderheid voor op elkaar gekregen.door Gerard van WijkNaar schatting 600 kilometer ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen lopen door en over Veenendaal. Daar kan de gemeente bij de energieleveranciers precariobelasting over heffen en dat brengt jaarlijks 1,5 miljoen euro op. Er zijn trouwens sleuven waar drie kabels in liggen en dat zou in het gunstigste geval omstreeks vier miljoen euro opleveren. Dat kan voorlopig in een bestemmingsreserve en het zou wat Stroobosscher betreft aangewend kunnen worden voor de reservering van één miljoen euro voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijn. Verder zou er extra geld vrijkomen voor de taken die de gemeente erbij krijgt (zorg, jeugdzorg, werk en inkomen) omdat naar verwachting met de korting van het Rijk de gemeente financieel niet uitkomt. ,,Zorg moet worden verleend als dat nodig blijkt en extra geld zal nodig zijn."Vijftig gemeenten alsmede de provincie Zuid-Holland heffen al precariobelasting, sommigen over langere tijd. Rhenen is ook van plan het in te voeren en Barneveld haalde inmiddels 1,5 miljoen euro op. ,,Niet de burger wordt belast, maar de energieleverancier", zegt Stroobosscher. Bovendien kunnen de transportkosten niet ongelimiteerd naar de inwoners worden doorberekend. En als de inwoners met een kleine verhoging worden geconfronteerd ('het gaat om dubbeltjes') dan kan dat via een verlaging van de OZB, de afvalstoffenheffing of de rioolbelasting worden teruggegeven. Begin dit jaar kwam Stroobosscher ook met dit voorstel, maar toen werd het afgestemd omdat werd gedacht dat het een verkiezingsstunt was. Nu komt er een onderzoek en dat kost 1750 euro. Dat onderzoek hoeft niet, aldus de PvdA. Elders is al bewezen dat het mogelijk is.