• Aart Aalbers

Elisabeth 'heeft zichzelf teruggevonden'

VEENENDAAL In buurthuis Plein Zuid is een nieuwe activiteit van start gegaan: een zelfhulpgroep voor gescheiden vrouwen, onder de naam True Color Women. Eenmaal in de twee weken komt de zelfhulpgroep van vrouwen, die zich in verschillende stadia van scheiden bevinden, bijeen van half tien tot half twaalf op maandagochtend.

Gerard van Wijk

Er is gratis kinderopvang, de deelnameprijs kan met één euro geen belemmering zijn. Elisabeth Neutel is ervaringsdeskundige en initiatiefneemster. ,,Wij maken de overgang van het 'samenzijn met iemand' naar 'op eigen benen staan' makkelijker. Wij ondersteunen je tijdens één van de moeilijkste ervaringen in je leven."

VERTROUWEN In de huidige maatschappij is men niet meer ingesteld op eeuwig voortdurende relaties, aldus Neutel, die zelf in het Franse Gat woont, de wijk waar het buurthuis zich bevindt. ,,Veel vrouwen brengen kinderen alleen groot met een gereduceerd inkomen. Teveel kinderen worden geraakt door een scheiding. Er is zeker behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor gescheiden vrouwen. Ondanks dat een scheiding allang niet meer zeldzaam is, is het toch anders wanneer het jouw einde van de relatie betekent. Gevoelens van wanhoop, woede, hulpeloosheid, afhankelijkheid, angst, eenzaamheid, schuld, verdriet en afwijzing. Het raakt mensen emotioneel en financieel, veranderingen in de levensstijl en eigen identiteit. Uit elkaar is niet gemakkelijk, voor niemand." Vertrouwen moet opnieuw groeien, weet Neutel. ,,Je zelfbeeld raakt hoe dan ook beschadigd en je bevindt je in een rollercoaster van emoties."

COMPLEX Neutel (31) studeerde enkele jaren biologie in Wageningen en woont bijna zes jaar in Veenendaal. Ze is ruim vier jaar alleenstaande moeder van twee dochters, die nu zeven en vier jaar jong zijn. ,,Het was een complexe scheiding waar ik mee te maken had. Ik moest alles zelf uitzoeken, het was ronddobberen in het begin. Ik heb 2,5 jaar rechten gestudeerd en weet nu de jurisprudentie op te zoeken. De opgebouwde expertise, mijn ervaring, wil ik graag overdragen aan andere vrouwen die dat nodig hebben. Er zijn zoveel zaken waarmee te maken krijgt: de woonsituatie, financiën, bijstand, wat zijn je rechten en wat kun je verwachten. Toen ik een uitkering aanvroeg, werd bij de gemeente gezegd dat ik maar moest gaan werken. Maar ik had een baby van twee maanden en een kleuter van 2,5 jaar. Er werd niet bijgezegd dat ik niet hoefde te gaan werken tot de jongste vijf jaar was."

ROUWPROCES Het is een rouwproces, zegt Neutel, ook als het geen complexe scheiding betreft. Al verschilt het uiteraard per situatie. Vrouwen in dit soort omstandigheden willen hun verhaal vertellen, maar daar is in de reguliere maatschappij niet altijd geduld voor. ,,Dan is het goed om het een plek te geven in een zorgzame zelfhulpgroep, zodat je weer een handvat krijgt om door te gaan met je leven. Je wil begrip ervaren, van anderen met eigen unieke ervaringen. De bevestiging dat het 'normaal' is wat je doormaakt en dat je niet 'gek' bent, in een veilige consistente omgeving."

Praten helpt bij het helingsproces, weet Neutel. ,,Zonder een zelfhulpgroep moet je het alleen doen. Het proces duurt dan veel langer en vergt meer energie. Je zoekt veel antwoorden op vragen zelf uit en stopt met praten over de situatie om vrienden en familie te ontlasten met hoe het eigenlijk met je gaat."

,,Ik ben door een diep dal gegaan, maar ik ben er sterk uit tevoorschijn gekomen. Ik heb mezelf teruggevonden."

Nadere informatie www.truecolorwomen.nl of elisabeth@truecolorwomen.nl