• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • De heer Cor Sukkel krijgt een lintje van Burgemeester Wouter Kolff

    Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Elf Veenendalers onderscheiden tijdens Lintjesregen

VEENENDAAL Elf Veenendalers hebben dinsdagmorgen 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Wouter Kolff. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen in theater De Lampegiet, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op woensdag 27 april. Zeven van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, vier kregen de titel Ridder toebedeeld.

Burgemeester Wouter Kolff roemde in zijn toespraken de indrukwekkende staat van dienst van de elf decorandi, hun belangeloze inzet voor en hun grote betrokkenheid bij de Veenendaalse samenleving. Na afloop gingen zij, trots met de kersverse onderscheiding opgespeld, op de foto en werd het glas geheven om het feestelijke moment gezamenlijk te vieren.

Wijnand Blankesteijn (70), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Wijnand Blankesteijn is al vanaf 1971 tot vandaag de dag betrokken bij voetbalvereniging De Merino's. In de periode 1975 tot 1989 was hij voorzitter van de vereniging. Onder zijn voorzitterschap is onder andere de overstap naar het complex Groene Velden gerealiseerd. Daarnaast is hij oprichter van de Stichting Vrienden van de Merino's, alsook medeoprichter van businessclub De Groene Velden. De heer Blankesteijn was bestuurslid van Sportstichting Veenendaal en gedurende 2 jaar voorzitter van Stichting Buitenzorg.

Siem Gerritsen (67), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Siem Gerritsen was in de periode van 1964 tot 2004 organist, eerst in Wieringerwerf en sinds 1974 bij het Aller Erf. In 1975 richtte hij de Stichting Bewegings Recreatie op en daar is hij nog steeds bestuurslid van. Ook was hij in de periode 1978 - 1985 bestuurslid van Philadelphia, afdeling Veenendaal. Van 1975 -1985 deed hij kerkenwerk in Veenendaal. Ook verzorgde hij crisisopvang voor drie jongeren in de periode van 1982 -1985. De heer Gerritsen was van 1983 tot 1993 bestuurslid van Stichting Dagverblijven Zuid Oost Utrecht. Van 2010 tot 2014 was hij schaduwraadslid voor de VVD en vanaf 2015 is hij raadslid voor de VVD. In 2015 was hij mede-organisator van Samenloop voor Hoop.

Cor Sukkel (56), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Cor Sukkel was in de periode van 1990 - 2015 voorzitter van de Vrijetijdskring Stichting Buitenzorg, een groep verstandelijk beperkten met een eigen bestuur. Al sinds 1984 is hij vrijwilliger bij de Lotgenotencontactavond Ango, waarvoor hij ook collectant is. Ook is hij sinds 1985 collectant voor het Diabetes Fonds. Daarnaast is hij vanaf 1990 vrijwilliger bij GVVV. Hij heeft al vijftig jaar de Avondvierdaagse in Veenendaal uitgelopen. Sinds 2005 is hij assistent voetbaltrainer bij Stichting Bewegings Recreatie.

Ton Valkenburg (68), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ton Valkenburg is sinds 1972 actief bij de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk in verschillende functies, onder andere coördinator en begeleider van het Aanvullend Pastoraat, kerkenraadslid, vertrouwenscontactpersoon voor gemeenteleden en kerkelijk werkers. In de periode 1985 - 1990 was hij bestuurslid en schoolcommissielid van de Christelijke school voor Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden 'De Stijgbeugel'. Van 1985 tot 1991 was hij algemeen bestuurslid en voorzitter van Verpleeghuis De Meent. In de periode 1986 - 1990 was hij voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Christelijke basisschool Het Erf. Van 1991 tot 2004 was hij organisator en presentator van de maandelijkse Sing-In op diverse locaties in Veenendaal. Vanaf 2007 is hij bestuurslid van de Oecumenische Werkgroep Veenendaal en vertrouwenspersoon bij de Veenendaalse Atletiek Vereniging. Daarnaast is hij sinds 2010 lid van de participantenraad en de centrale participantenraad van Zorggroep Charim. Ook is hij adviseur van Zorgboerderij De Kleine Weide in Renswoude.

Gerrie van Braak-van Ree (65), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Gerrie van Braak is al vanaf 1967 betrokken als vrijwilliger bij de Christelijk Gereformeerde Bethelkerk. Zij heeft daar verschillende werkzaamheden gedaan. Zo is zij hulpkoster, lid van de gemeentemarktcommissie en coördinator van bijeenkomsten voor oudere alleengaanden van de Bethelkerk. In de periode 2002 - 2008 was zij mantelzorger en vanaf 2011 is zij betrokken bij de Stichting Kerk en Minima. Voor deze stichting zamelt zij goederen in voor mensen die in nood zijn en geen financiële mogelijkheden hebben om zelf goederen of levensmiddelen te kunnen kopen.

Els van Duijvenbode-Quack (72), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Els van Duijvenbode is sinds 1989 vrijwilliger bij de open geloofsgemeenschap Het Venster. Zij was daar onder andere voorzitter, lid van de commissie Pastoraat en lid van de commissie PR en Jaarplanning. In 1990 was zij initiator en oprichter van de Skateboard Vereniging Hurricane. Mede door haar inzet is er destijds een skatebaan gerealiseerd. Vanaf 2000 is zij assistent secretaris van het bestuur van Hematon, een vereniging voor Myeloom en Waldenströmpatiënten. Ook is zij regiocontactpersoon voor de patiëntenvereniging.

Hans Voorhout (69), Lid in de Orde van Oranje Nassau

Hans Voorhout is sinds 1987 voorzitter van Hengelsportvereniging Ons Genoegen in Woudenberg. Onder zijn voorzitterschap heeft de vereniging op verschillende locaties visrechten verworven. Ook is een vissteiger aangelegd in het Valleikanaal voor minder validen en is er een jeugdcommissie en een commissie visstandbeheer opgericht. De heer Voorhout heeft alle voorbereidende werkzaamheden verricht voor de bouw van een eigen bergruimte. Sinds 1987 is de vereniging gegroeid van 200 naar 1400 leden. Hengelsportvereniging Ons Genoegen is daarmee de grootste vereniging in Woudenberg.

Aafke Rijken-Hoevens (67), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Aafke Rijken was in de periode van 1980 - 2004 lid van de Raad voor zaken van Kerk en Theologie van de Nederlands Hervormde Kerken. Van 1970 tot 1978 was zij redactielid van het blad Echo, vanaf 1989 - 2005 was zij redactielid voor het blad 'Kontekstueel' en van 1989 tot 2008 lid van de Kontekstueel Kring. In de periode 1986 - 1994 was zij redactielid van het blad 'Diakonia' van de NH kerk. In de periode 1975 tot 1987 was zij lid van de werkgroep Gemeentecontacten. Deze werkgroep stimuleerde contacten tussen kerkelijke gemeenten in Nederland met kerkelijke gemeenten in de DDR. Ook was zij lid van de Gnadaukonferenzen in de periode van 1983 - 1991 en in de periode 1985 - 2000 was zij oprichter en voorzitter van de DDR Kring. Van 1987 - 1992 was zij lid van de werkgroep Wereldgebedsdag en in de periode 1993 - 1997 was zij lid van de Psycho Pastorale Hulpverleningsgroep. Van 1989 - 2004 was zij betrokken bij de catechese commissie van de NH Westerkerk. Vanaf 1998 maakt zij deel uit van de docentengroep 'huwelijkscatechese' van de hervormde wijkgemeente Westerkerk. Vanaf 2001 is zij voogd over 6 kinderen waarvan beide ouders zijn overleden. Vanaf 2004 is zij lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd belijden. Sinds 2005 is zij vertrouwenspersoon voor de scholen van CPOV.

Harry Barrau (71), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Harry Barrau was van 1982 tot 1985 en van 1989 tot 2001 bestuurslid van de personeelsvereniging van Woonservice Patrimonium. In de periode van 1992 tot 2002 was hij secretaris van de ondernemersraad. Ook was hij bestuurslid van het Interkerkelijk Verpleeghuis De Meent en in de periode 1989 - 1999 was hij penningmeester van de Stichting Vrienden van De Meent. Van 1983 tot 2011 was de heer Barrau bestuurslid van Vereniging Groei en Bloei, afdeling Veenendaal/Rhenen. Hij maakte deel uit van de gemeentelijke werkgroep Entente Florale toen Veenendaal in 1997 werd uitgeroepen tot Groenste Stad van Europa. Sinds 2001 is hij bestuurslid van de Vereniging 8e Regiment Infanterie 1940 en vanaf 2011 is hij vertegenwoordiger van de overkoepelende Veteranen Regiment Infanterie Oranje Gelderland (V-RIOG).

Hans Hendriks (79), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Hans Hendriks was in de periode 1971 - 1983 algemeen adjunct bestuurslid van Vakverbond GMV (Gereformeerd Maatschappelijk Verbond) en voorzitter van de landelijke Propagandacommissie. In de periode van 1987 tot 1991 was hij lid van het algemeen bestuur van het GMV. In de periode 1998 - 2003 was hij voorzitter van de Seniorenraad GMV en organiseerde hij de landelijke seniorendagen voor het GMV. Van 1967 tot 2002 was hij ouderling in de kerkelijke gemeente GKv in Almelo. In de periode 2002 - 2011 was hij actief als primus deputaat Financiën & Beheer Synode GKv. Vanaf 2014 is hij als vrijwilliger betrokken bij de Stichting verder met Taal, waar hij asielzoekers begeleidt bij het leren van de Nederlandse taal.

De heer Prof. Dr. Jan Hoek (65), Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hoek was in de periode 1979 - 2001 redactielid van het Gereformeerd Weekblad. Vanaf 2001 is hij redactielid van Theologia Reformata en vanaf 2001 is hij bestuurslid bij het Centrum voor Bijbelonderzoek. Van 1985 tot 1990 was hij betrokken bij het vaststellen van het medisch etisch beleid bij de fusie ziekenhuizen regio Ede. In de periode 1989 tot 1998 nam hij deel aan de generale synode van de PKN en aan het moderamen. Vanaf 1988 heeft hij verschillende boeken en artikelen geschreven en was hij eindredacteur. Van 2005 tot 2007 was hij voorzitter van de algemene Kerkenraad van de Hervormde gemeente van de protestantse kerk in Veenendaal. In de periode 2008 tot 2013 werkte hij mee aan het radioprogramma 'De Week' van de EO op Radio 5. Sinds 1994 verzorgt hij preekbeurten en lezingen en vanaf 2001 geeft hij wekelijks advies aan predikanten, kerkenraads- en gemeenteleden uit het hele land. De heer Hoek is vanaf 2004 bestuurslid en hoogleraar aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België.