• Gemeente Veenendaal

Elektrische laadpaal aan de Schoener in Veenendaal

VEENENDAAL Op verzoek van de familie Van Keulen is op vrijdag 7 december een laadpaal voor elektrische auto's geplaatst aan de Schoener. ,,Ook in Veenendaal zien we dat elektrisch rijden groeit. Dat sluit goed aan bij onze doelstellingen naar een Energieneutraal Veenendaal in 2035", laat wethouder Marco Verloop weten. 

,,We vinden het belangrijk om goed met ons leefmilieu om te gaan. We hebben zonnepanelen en nu kunnen we ook vlakbij huis onze auto opladen en we hopen dat meer buren hier gebruik van gaan maken", legt initiatiefnemer Jacinta van Keulen uit. Het elektrisch laden zal in de toekomst verder ontwikkelen. De verwachting is dat in 2020 drie procent van de auto's elektrisch rijdt en in 2025 tien procent. In de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel wordt gewerkt aan de aanleg van 4500 laadpalen, dat zijn er vier keer meer dan dat er nu staan. 

AANVRAGEN De laadpaal die nu in de buurt is geplaatst is een buurtvoorziening. Hierin is het de bedoeling dat als een auto vol is, deze wordt weggehaald zodat anderen daar ook gebruik van kunnen maken. E-rijders die geen oprit hebben en een openbare laadpaal aan willen vragen kunnen zich melden via www.openbaarladen.nl