• Joëlle Kelderman

Eind dit jaar meer duidelijk over aanpak Rondweg-Oost

VEENENDAAL Eind dit jaar, na alweer een vervolgonderzoek, verwacht de provincie Utrecht een advies te kunnen geven over een voorkeursvariant voor de aanpak van Rondweg-Oost. Er liggen nu een aantal voorkeursvarianten op tafel, van niets doen tot verdubbeling van de rijbanen. In april is er een informatiebijeenkomst geweest en donderdag 31 augustus volgt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis een volgende informatiebijeenkomst.

Rondweg-Oost is een provinciale weg en de provincie beslist wat er moet gebeuren om oostelijk Veenendaal bereikbaar te houden. De gemeenteraad mag adviseren. Dat zal geen eenduidig advies worden. Er zijn partijen die voor verdubbeling van het aantal rijbanen zijn en er zijn partijen die daar pertinent tegen zijn. De ondernemers vrezen filevorming en zijn voor verdubbeling, veel omwonenden hebben daar vraagtekens bij gezet vanwege toenemende geluidsoverlast, verslechtering van de luchtkwaliteit en waardevermindering van hun woningen.

Op de informatiebijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de alternatieve mogelijkheden die met elkaar zijn vergeleken en afgewogen. Verder wordt een toelichting gegeven op het vervolgproces en de besluitvorming, die voorjaar 2018 wordt verwacht.