• Aart Aalbers

Eigen bijdrage Wmo verder omlaag

VEENENDAAL Het is zo goed als zeker dat de gemeenteraad donderdagavond besluit om het marginale tarief van de eigen zorgbijdrage naar vijf procent te brengen. Eerder besloot het college al dat tarief terug te brengen van vijftien naar acht procent, maar daar toonde de raadscommissie zich nog niet tevreden mee.

Gerard van Wijk

Vijf procent is in overeenstemming met het advies van het Wmo-forum. Zowel Cees van Hal van het forum als Henk van den Brandt van het Seniorenplatform ijverden voor een verdere aanpassing van het tarief. ,,De stap van het college is in de goede richting, maar het is een te kleine stap. Er zijn mensen die volgend jaar duizend tot tweeduizend euro meer moeten gaan betalen voor maatschappelijke ondersteuning", aldus Van den Brandt.

Volgens Van Hal heeft het college het advies van het forum geheel genegeerd, zonder inhoudelijke onderbouwing. ,,De eigen bijdrage is cruciaal voor de vierduizend Wmo-klanten. Verlaging van acht naar vijf procent kost de gemeente zeven ton, maar dat kan ruimschoots op een overschot dit jaar van 4,5 miljoen euro. Budgettair is dat geen enkel probleem."

Wethouder Marieke Overduin vindt dat de raad aan zet is. In het sociale domein buitelt de ene verandering over de andere. Technisch gezien is een verdere verlaging van de eigen bijdrage per 1 januari 2017 mogelijk. De PvdA kondigde in de raadscommissie aan met voorstellen te komen om ruimhartiger met het beschikbare budget om te gaan, conform het advies van het Wmo-forum.

Vrijwel alle fracties zijn bereid om over te gaan tot verdere verlaging. De VVD vindt dat er niets mis is als er zorggeld op de plank blijft liggen, het geld staat geparkeerd. Er is wel sprake van een verslechterde financiële situatie van Wmo-klanten en daarom is vijf procent een mogelijke optie. SP en de fractie Coban (afgescheiden van D66) willen de eigen bijdrage helemaal afschaffen.