• Feike Klomp Tekst

Eerste zieke essen in winter tegen de vlakte

VEENENDAAL Begin volgend jaar worden er 265 essen gekapt, ook de stobben en wortels worden verwijderd. Er worden 230 bomen herplant, voor 35 bomen wordt een andere locatie gezocht dan waar gekapt gaat worden.

Het gaat om essen op de bedrijventerreinen De Faktorij, Nijverkamp en Het Ambacht, alsmede bij het Schrijverspark, Polderweg, Spitsbergenweg en enkele losse locaties, zoals ´t Melkhuis en Boekvink. De essentaksterfte zorgt voor het massaal afsterven van deze bomen in Europa. De ziekte wordt veroorzaakt door een uit Azië afkomstige schimmel en is momenteel niet te genezen.

In Veenendaal staan 3300 essen. Bij onderzoek is de essentaksterfte bij circa 800 bomen geconstateerd. De ziekte is vrij plotseling versneld. Een deel van de bomen is ontdaan van dood hout en ze zijn behoorlijk gesnoeid. Afhankelijk van de standplaats, in verband met veiligheid van inwoners, zijn 265 ernstig aangetaste essen aangewezen om op korte termijn te kappen en waar mogelijk te herplanten met een variatie aan anders, toekomstbestendige, boomsoorten.

Alle essen worden jaarlijks gecontroleerd. Daaruit volgen de ingrepen zoals nader onderzoek, onderhoudssnoei, grote snoei of het voorstel tot vervanging van de boom. Ook worden actuele ontwikkelingen over het Europese verloop van de essentaksterfte op de voet gevolgd. Voor de periode november-januari staat inspraak en communicatie met omwonenden op het programma. De uitvoering van de werkzaamheden is daarna gepland. Omdat de te kappen bomen grotendeels op bedrijventerreinen staan zullen bedrijven via de overkoepelende organisaties bij de plannen worden betrokken.

Het kappen van de 265 essen en herplant met een andere boomsoort (duizend euro per boom) gaat totaal 265.000 euro kosten. Er wordt uitgegaan van herplant met een zo groot mogelijke maat boom, minimaal 20-25 tot 30-35 om zo snel mogelijk een volwaardig beeld te hebben. Er komt een meerjarenaanpak voor alle activiteiten rond de essen.