• gemeente Veenedaal

Eerste statushouders krijgen participatieverklaring uitgereikt

VEENENDAAL De eerste participatieverklaringen aan statushouders die vanaf 1 januari 2016 in Veenedaal zijn komen wonen, zijn uitgereikt. Hiermee verklaren ze de Nederlandse kernwaarden te kennen en te respecteren en dat ze een actieve bijdrage willen leveren aan aan de Nederlandse samenleving. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de maatschappelijke begeleiding.

WORKSHOPS Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders die vanaf 1 januari 2016 in de gemeente gehuisvest zijn. De gemeente Veenendaal heeft, samen met Vluchtelingenwerk Veenendaal, een participatieverklaringstraject opgesteld dat bestaat uit vier workshops over het leven in Nederland. In de workshops wordt aandacht besteed aan thema's zoals vrijheid van godsdienst, gelijkheid, solidariteit, wonen en leven en participeren. De statushouders zijn ook in het Museum geweest om te leren over de geschiedenis van Veenendaal. De vijfde workshop bestaat uit het ondertekenen van de participatieverklaring, waarmee het traject voor 36 statushouders feestelijk wordt afgesloten.

De verantwoordelijkheid voor het participatieverklaringstraject wordt binnenkort, onder condities en richtlijnen, verankerd in de gewijzigde Wet Inburgering. De gemeente Veenendaal heeft per 1 september 2016 een plan van aanpak ingediend bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hierin is opgenomen hoe de gemeente Veenendaal het participatieverklaringstraject structureel opneemt in de maatschappelijke begeleiding, waarmee zij in aanmerking komt voor een vergoeding per statushouder. Met deze aanpak loopt de gemeente voor op de invoering van de Wet Inburgering.

Met een dergelijk traject wil de gemeente bereiken dat statushouders snel integreren in de Veense samenleving. Dat betekent dat ze bijvoorbeeld ook snel een baan kunnen krijgen. Het is de bedoeling dat alle statushouders in Veenendaal het traject doorlopen.