• Aart Aalbers

Eerste Integraal Kind Centrum in 2020 geopend

VEENENDAAL Het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Veenendaal wordt naar verwachting zomer 2020 in gebruik genomen. Het wordt gebouwd op de locatie aan de Boerenzwaluw in West, waar nu de basisschool Vuurvlinder-West is gevestigd. Er zijn meerdere IKC´s in Veenendaal gepland.

Gerard van Wijk

De nieuwe school aan de Boerenzwaluw biedt straks huisvesting aan zowel de Vuurvlinder-West (311 leerlingen) als de nu nog aan de Appelvink gevestigde Achtbaan (66 leerlingen). Ook de kinderopvangorganisatie Kind & Co gaat gebruik maken van het schoolgebouw, met in totaal een oppervlakte van 2550 vierkante meter, met speelterreinvoorzieningen en parkeren.

Vuurvlinder-West is een school van de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei, de openbare basisschool de Achtbaan maakt deel uit van Wereldkidz. Het college heeft nu een projectplan vastgesteld. Dit jaar volgt de keuze voor een architect en de aanbesteding van de projectontwikkelaar. Medio volgend jaar volgen de voorbereidingen voor de bouwfase en de sloop van de huidige schoolgebouwen. De bouwfase en terreinaanleg staat gepland tussen augustus volgend jaar en augustus 2020, waarna de school na de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

De bouwkosten bedragen 3,5 miljoen euro, de totale kosten 4,9 miljoen euro. De gemeenteraad heeft dit bedrag als taakstellend budget beschikbaar gesteld. De raad wil ook een offerte voor een volledig energieneutrale variant. Met deze meerkosten is binnen de huidige raming geen rekening gehouden.