• Triatlon Veenendaal

Ecologische opknapbeurt voor Surfvijver

VEENENDAAL De Veenendaalse Surfvijver krijgt de komende jaren een ecologische opknapbeurt. Dat hebben de gemeente en Waterschap Vallei en Veluwe besloten. De plannen ervoor dateren van enige jaren geleden.

Met het slib, voor zover het althans schoon is, dat overblijft bij de jaarlijkse baggerwerkzaamheden in Veenendaal, wordt een deel van de Surfvijver opgehoogd. ,,Dan kan het zonlicht beter door het water doordringen, waardoor het zuurstofgehalte omhoog gaat, er meer vissoorten en planten een kans krijgen en er kortom een biologische diversiteit ontstaat", zegt wethouder Nermina Kundic.

Bijkomend voordeel is dat de gevreesde blauwalg, die met name in stilstaand water ontstaat bij aanhoudend hoge temperaturen, minder snel ontstaat. Blauwalg was er ook in de afgelopen weken en er moest worden ingegrepen om het onderdeel zwemmen van de jaarlijkse triathlon in de Surfvijver mogelijk te maken. De diepte van de Surfvijver varieert van twee meter dichtbij de oevers tot acht meter op het diepste punt. Er komen natuurlijke oevers die aflopen van een halve meter onder wateroppervlak tot ongeveer twee meter. Het diepste punt blijft onveranderd op acht meter.

De werkzaamheden, baggeren en verbeteren van de Surfvijver, gaan enige jaren duren. De kosten bedragen 1,6 miljoen euro. Daarvan neemt het waterschap driekwart voor haar rekening en de gemeente het restantbedrag.