• Lex van Lieshout ANP XTRA

Eén op de vijf heeft schulden

VEENENDAAL  Er zijn in Veenendaal minimaal 3300 huishoudens en in Renswoude minimaal 230 met risicovolle of problematische schulden. Of zij zitten in een schuldhulpverleningstraject. Maar zij zijn niet in beeld bij het Budget Advies Centrum (BAC), deels wellicht wel bij vrijwilligersorganisaties of kerken.

Gerard van Wijk

Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden. Dat blijkt uit het beleidsplan schulddienstverlening en preventie 2018-2022. De vaste lasten zijn te hoog, evenals de zorgkosten, en er is sprake van een inkomensdaling. Dat is de top drie van oorzaken waardoor mensen schulden opbouwen.

In plaats van schuldhulpverlening wordt nu gesproken van schulddienstverlening. ,,Schulddienstverlening is breder dan alleen de technische schuldsanering." Er wordt in de komende jaren, nog meer dan tot nu toe, ingezet op preventie. Het voorkomen van schulden levert doorgaans meer resultaat. Schulden ontstaan vaak door een combinatie van oorzaken en dat vraagt een samenhangende benadering van de problematiek. Het grootste deel van de huishoudens met schulden zijn voor de beleidsmakers onzichtbaar. Zij maken geen gebruik van formele schuldhulpverlening. Zij kunnen rekeningen niet op tijd betalen, staan bij herhaling rood en hebben creditcardschulden.

STRESS Uit onderzoek blijkt trouwens dat zeventig procent van de schuldenaren niet weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Zij raken de weg kwijt en komen in een stress terecht. ,,Nu we weten dat stress door schulden mensen zo in beslag neemt dat zij minder goed in staat zijn om te denken en te handelen, is het niet meer dan logisch om de schulddienstverlening hierop aan te passen."

Dat wordt de stress sensitieve dienstverlening genoemd: ingewikkelde gesprekken in de ochtend voeren, niet te veel in één keer vragen. De aandacht richt zich volgens de gemeente van de schuld naar de cliënt. Armoede kan leiden tot schulden en daarom komt daar (meer) aandacht voor.

De schulddienstverlening richt zich in de nieuwe opzet in belangrijke mate op preventie, vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Er zijn plannen voor een wijkgericht aanbod op gebied van financiële voorlichting. ,,Inwoners bereiken voordat er financiële problemen ontstaan of verergeren." Bij jongeren van 15 tot 19 jaar kunnen de eerste problemen ontstaan door impulsaankopen. Er is een kwetsbare groep 75 plussers waar nog steeds een taboe heerst rond armoede en schulden.