• Jeroen van der Veer

Duizenden praten mee over koopzondag

VEENENDAAL  Er is waarschijnlijk geen gemeente in het land waar zoveel onderzoek wordt gedaan naar de wenselijkheid van koopzondagen als in Veenendaal. Daaraan ligt ten grondslag dat de meningen erover sterk uiteen lopen, zo blijkt uit gehouden draagvlakmetingen.

Gerard van Wijk

Inmiddels heeft de raad besloten dat er zes koopzondagen per jaar mogen worden gehouden, gekoppeld aan een evenement. Zondag 26 maart is de eerstvolgende koopzondag. Er komt een evaluatie, die september dit jaar aan de raadscommissie wordt aangeboden en 20.000 euro kost.

BUREAU De gemeente heeft een bureau in de arm genomen om zowel een nieuwe draagvlakmeting onder ondernemers en winkelpersoneel te houden, als de daadwerkelijk gehouden evenementen op koopzondagen te evalueren en te bezien of het wenselijk is om al dan niet betaald te laten parkeren op koopzondagen.

STEEKPROEF Tienduizend Veenendalers, vanaf zestien jaar, mogen hun oordeel geven. Op basis van een steekproef uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) krijgen zij een brief in de bus met een verwijzing naar een website waarop het enquêteformulier kan worden ingevuld. In de raadscommissie bleek geen meerderheid om ook in omliggende gemeenten mensen te bevragen.

WAARDERING Vastgesteld wordt dat de waardering van consumenten voor het centrum is gestegen, maar dat de omzet van ondernemers daalde en er sprake was van oplopende leegstand. Internet is een boosdoener, maar uit onderzoek blijkt ook dat de Veenendalers steeds meer geld in andere winkelgebieden besteedden. Ook heeft het winkelcentrum steeds meer moeite om bezoekers van buiten te trekken.

Opgemerkt wordt dat het goed is zicht te hebben op de mening van ondernemers en winkelpersoneel, maar dat het toch voornamelijk gaat om de gewenste vitaliteit en levendigheid van het centrum. 

Label:

Koopzondag