'Duizend euro winst op elke Wmo-cliënt'

VEENENDAAL ,,Ruim duizend euro overschot op elke Wmo-cliënt. Dat is in deze tijd niet meer uit te leggen. De gemeente Veenendaal presenteert 4,5 miljoen euro overschot in de Wmo, terwijl er in 2013 en 2014 ook al een overschot was van enkele miljoenen. In drie jaar tijd heeft Veenendaal nu ruim zeven miljoen euro overgehouden op de Wmo en bij ongewijzigd beleid volgt er ook dit jaar weer een fors overschot", zegt voorzitter Cees van Hal van het Wmo-forum.

Gerard van Wijk

Voor het forum is het aanleiding om de eigen bijdrage voor Wmo-cliënten zo snel mogelijk te verlagen. In Veenendaal zijn 4500 mensen afhankelijk van maatschappelijke ondersteuning. ,,Wat extra pijn doet is dat het hele financiële overschot (6,8 miljoen euro) voor tachtig procent komt van de Wmo (4,5 miljoen) en de Jeugdzorg (zeven ton). Dat lijkt op winst maken op het geld dat de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. Geld dat bedoeld is voor voorzieningen voor kwetsbare inwoners. Dat kan absoluut niet de bedoeling zijn", aldus Van Hal.

EIGEN BIJDRAGE Oorzaak van het overschot is in belangrijke mate de veel hogere eigen bijdrage in de Wmo. ,,Cliënten moesten van de ene op de andere dag vele honderden tot zelfs duizenden euro's per jaar meer voor hun Wmo-voorziening betalen. Zo hoog zelfs dat zij voorzieningen die hen door zorgdeskundigen zijn toegewezen niet meer volledig (kunnen) afnemen. Zij besluiten de voor hen noodzakelijke zorg te mijden."

COMPENSEREN In de raadsvergadering liet wethouder Marieke Overduin blijken het ook een moeilijk verhaal te vinden: ,,Ik begrijp de schok bij de raad en de samenleving." Een verruiming van de beleidskaders, waar de PvdA om vroeg in een motie, en mogelijkheden om iets te doen aan de hoogte van de eigen bijdrage zou de raad in september kunnen behandelen. Het voorstel om te compenseren vanaf begin vorig jaar aan mensen voor niet ontvangen zorg of de hoogte van de eigen bijdrage haalde het niet. Volgens de gemeente heeft iedereen de zorg gekregen die hij of zij nodig heeft. Van het positieve saldo wordt drie miljoen euro toegevoegd aan een nieuw in te stellen reserve sociaal domein, als een appeltje voor de dorst als er weer eens financieel krappe jaren komen.

WEERSTAND De overige 2,2 miljoen euro gaan de algemene reserve. Dat roept weerstand op. Zo vindt het Wmo-forum dat het aan de inwoners niet uit te leggen is dat geld dat voor hen bestemd was, wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

HERSTELLEN ,,Het Wmo-forum adviseert het college het Wmo-beleid op dit punt snel aan te passen en zoveel mogelijk met terugwerkende kracht te herstellen. Andere gemeenten zoals Ede en Amsterdam hebben reeds besloten het beleid te corrigeren", verklaart Van Hal. Het hoge overschot dat het college nu presenteert is voor hem een totale verrassing. ,,Dat was absoluut niet verwacht."