• Aart Aalbers

Drugsoverlast op prioriteitenlijstje van Holle Kamp

VEENENDAAL Op een door Bewonerscommissie Holle Kamp georganiseerde bewonersavond over drugsoverlast werd overduidelijk dat gemeente en politie het probleem, in het met veel regeltjes en wetten georganiseerde Nederland, niet zomaar kan tackelen. Enkele bewoners hadden heftige ervaringen zoals brandstichting, vernieling van auto's en nachtelijke onrust.

Aart Aalbers

Buurthuis Sam Sam was maandagavond goed gevuld. Zo'n 50 wijkbewoners waren naar de bewonersavond gekomen. Het onderwerp drugsoverlast was in samenspraak met de gemeente op de agenda gekomen. Er komen regelmatig meldingen van drugsoverlast uit de wijk tussen Zandstraat en Valleikanaal.

LACHGAS Anton Selman van Iris Zorg beet het spits af door een en ander te vertellen over allerlei soorten van verslaving. ,,Het is echt problematisch als u niet meer zonder koffie, nicotine, lachgas of bijvoorbeeld Red Bull kunt!" Ook ging hij in op de hype van het moment, het inhaleren van lachgas. ,,In het verleden werd dit gebruikt bij een bevalling of bij het trekken van een kies. Het was een vorm van narcose."

TIENERS Politieagent Jos van Wingerden sprong er direct op in. ,,Vanmiddag hebben we twee tieners van 14 en 15 jaar oud aangesproken die in het bezit waren van dozen vol patronen met lachgas. Het in bezit hebben is niet strafbaar. We gaan wel in contact met hun ouders. We kunnen alleen bekeuren voor het weggooien van de lege hulzen."

Linda van Wijk van bewonerscommissie het Franse Gat was te gast en vertelde dat in hun wijk een aantal vrijwilligers de plekken afgaan waar lachgas gebruikt wordt. ,,We verzoeken hen om het afval op te ruimen en wijzen ook op de gevaren van gebruik. Vorig jaar september raapten we dozen vol patronen op. Nu nog maar enkele patronen."

SPITSUUR Een bewoner vertelde dat zijn vertrouwen in de overheid is geschaad. ,,Het is bij ons gewoon spitsuur. Ook 's nachts. We melden al een jaar overlast. Soms haalt men een pakje bij een stilstaande auto van de voorband. Ik vraag me af wat eraan wordt gedaan."

KWESTIE VAN TIJD Van Wingerden: ,,Men ziet niet altijd dat wij het volgen en ik kan helaas niet alles zeggen. Ook lukt niet alles tegelijk. De politie moet naar het Openbaar Ministerie toe de zaak wel heel hard kunnen maken. Dat is vaak kwestie van tijd en dossiervorming." De agent deed de oproep om hem te mailen. ,,Geef door wat je ziet. Bijvoorbeeld gescharrel in donkere steegjes, korte ontmoetingen, auto's die even dicht bij elkaar staan. We moeten het samen doen in de wijk!"

MELDEN Kalijn en Vera legden namens de gemeente het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de komende vier jaar uit. Dit was gekomen nadat uit onderzoek bleek dat er in meerdere wijken drugsoverlast is. Bewoners kunnen verdachte situaties en kentekens melden bij veiligheid@veenendaal.nl.