• Evert-Jan Daniels

Droevig gesteld met toegankelijkheid in Veenendaal

VEENENDAAL Het is droevig gesteld met de toegankelijkheid van openbare gebouwen, horecabedrijven en winkels voor lichamelijk beperkten. Dat geldt eveneens voor voorzieningen in de openbare ruimte. Het is deels, voor wat de winkels betreft, wel eens beter geweest. ,,De huidige situatie is in Veenendaal niet rooskleurig”, zegt Bert van Maurik. Hij is bestuurslid van Stibo, een stichting voor de belangenbehartiging van arbeidsongeschikten, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.

Gerard van Wijk

Op de raadsagenda staat de uitwerking van een bij bespreking van de kadernota in 2017 aangenomen amendement over de informatievoorziening aangaande toegankelijkheid. Begin van dat jaar is nieuwe wetgeving van kracht geworden, waarbij gemeenten en bedrijven verplicht zijn alle gebouwen met een publieke functie en de openbare ruimte toegankelijk te maken voor iedereen. Het blijkt dat er weinig aanbieders zijn die toegankelijkheidsinformatie aanbieden via een website of app.

ABONNEMENT Bij 'Ongehinderd' kost het bijna 28.000 euro incidenteel en jaarlijks nog eens ruim zevenduizend euro. De gemeente kiest voor een abonnement met lokale testers, die gebruikt kunnen worden door leden van Tikkie Toegankelijk, het Oogcafé en andere partijen. ,,Tikkie Toegankelijk is actief in het stimuleren van winkeliers en horecaondernemers om hun toegankelijkheid te verbeteren.” De kosten van dit abonnement zijn voor de gemeente goedkoper, incidenteel bijna zevenduizend euro en structureel 2635 euro.

DOORGANKELIJKHEID Mei dit jaar wordt de service en het abonnement van 'Ongehinderd' geëvalueerd, samen met de lokale testers. ,,Bij een positieve evaluatie bestaat de mogelijkheid het abonnement alsnog uit te breiden.” Met alleen de toegankelijkheid van winkels en gebouwen ben je er niet, zegt Van Maurik. ,,Het gaat ook om de doorgankelijkheid. Je kunt wel een gebouw of winkel inkomen, maar als je vervolgens niet verder kunt heb je er nog niets aan. Het zit vaak allemaal dicht op elkaar geplakt, met een rolstoel kun je er niet door heen.''

VERLOREN Van Maurik: ,,We hebben in het verleden in Veenendaal alles mooi in kaart gebracht, maar dat is verloren gegaan. In die tijd had je veel meer dan nu Veenendaalse winkeliers, die waren bereid te luisteren en veranderingen aan te brengen. Dat is veranderd, het zijn veelal onderdelen van grote winkelketens geworden en die moeten met het hoofdkantoor overleggen. Vervolgens hoor je nooit meer wat.”

GEMEENTEHUIS Drie jaar geleden is er overleg geweest tussen de werkgroep toegankelijkheid en de gemeente. ,,Daar is niets mee gedaan”, stelt Van Maurik vast. ,,Ze hebben het links laten liggen. Zoals de entree van het gemeentehuis ook nog steeds niet echt voor iedereen goed toegankelijk is.”