• Vicky en Henrick van Asch van Wijck

    Aart Aalbers

Drie eeuwen Van Asch van Wijck

VEENENDAAL Een nieuwe generatie Van Asch van Wijck is vanaf  1 januari op het landgoed Prattenburg aan de slag gegaan. De zoons willen op een verantwoorde wijze proberen vernieuwend bezig te zijn om het landgoed open en aantrekkelijk te houden voor recreanten en het op hun beurt in de toekomst weer over te dragen aan hun kinderen. Ze hebben er duidelijk zin in. Jaarlijks genieten zo'n 200.000 bezoekers van hun bossen.

Aart Aalbers

Al meer dan 300 jaar is het 437 hectare grote landgoed Prattenburg in eigendom bij de familie Van Asch van Wijck. Tot januari beheerden Henk en Vicky van Asch van Wijck het kasteel Prattenburg, de bossen, landerijen, lanen en woningen. Het echtpaar vond dat ze, gezien hun leeftijd, een stapje terug moesten doen. Hun beide zonen Henrick en Felix hebben zich verdiept in de materie en onder meer de cursus Bosbouw gevolgd. Ze gaan nu een aantal taken overnemen.

VERNIEUWEND Veelal zal het de 43-jarige Henrick van Asch van Wijck, werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn die samen met zijn moeder de kar gaat trekken. Zijn vader en zijn tweelingbroer zitten in de adviesraad. Zichtbaar gaat er volgens junior niet veel veranderen: ,,We doen niet aan hypes. Onze opdracht is en blijft om de natuur te beschermen. Uiteindelijk willen we het in goede staat doorgeven aan onze kinderen. Op papier lijken we misschien rijk maar de inkomsten van een landgoed zijn gering en de kosten hoog. Het kasteel, maar ook de 28 kilometer lange lanen, brengen niets op maar vergen veel onderhoud. Mijn broer en ik gaan proberen op een verantwoorde manier vernieuwend te zijn en economische dragers onder het landgoed te krijgen zodat het zichzelf kan bedruipen." Moeder vult aan: ,,Door de eeuwen heen hebben alle voorouders, ook mijn man, er een baan naast gehad."

SPONSOREN Mevrouw Asch van Wijck geeft aan dat ze tien jaar lang bezig zijn geweest met het realiseren van het zogenaamde 'Inpassingsplan Prattenburg'. De begeleiding van de te bouwen woningen en het zorghotel neemt junior ter hand. Junior: ,,Tien jaar heeft het geduurd voor groen licht werd gegeven terwijl er geen vierkante meter meer wordt gebouwd dan de boerderij en de jeugdherberg die er stonden. Al die tijd hebben we de broodnodige inkomsten gemist." De familie is daarom enorm blij dat via sponsoring binnenkort 76 jonge beuken langs de Zeven Bijenlaan geplant worden. In de kruinen van de oude bomen zit veel dood hout hetgeen gevaarlijk is voor de wandelaars.  

VRIJWILLIGERS Mede dankzij veel vrijwilligers en subsidie weet men het bos en park in stand te houden. Mevrouw Van Asch van Wijck: ,,Op woensdag probeer ik mijn agenda leeg te houden om samen met vijftien vrijwilligers in het park, dat een Rijksmonument is, te werken." Ook in het bos werken regelmatig zo'n 35 vrijwilligers. De familie is ook erg blij met de vriendenstichting die sinds 2013 actief is en onder andere de PrattenburgRun en de Prattenburg lezing organiseert.

Ze geniet ervan als ze op een mooie zondagmiddag vele honderden bezoekers door de bossen van het landgoed ziet wandelen. Om het bos toegankelijk te houden krijgt de familie wel subsidie maar verzekeringen, belastingen en toezicht kosten zoveel dat het verliesgevend is. Ze doet daarom een oproep aan de gebruikers van het bos om hen te helpen het landgoed in stand te houden.:,,Van natuur kan iedereen genieten maar natuur is niet gratis. Help ons erbij. Word vanaf 25 euro donateur van de Stichting Vrienden van Prattenburg."

Kijk voor meer infomatie op www.prattenburg.nl.