• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Dragonderweg minder kaal

VEENENDAAL Wethouder Engbert Stroobosscher heeft maandagmiddag 20 maart langs de grotendeels kale Dragonderweg een start gemaakt met het herplanten van deze straat. Stroobosscher nam de schop ter hand en plantte een Alnus Glutinosa, die meer bekend is als Els.

 

Aart Aalbers

Met het planten van deze eerste boom is fase 1 van het plan herinrichting Dragonderweg van start gegaan. Langs de Dragonderweg, aan de zijde van de Groene Grens, is de Koninklijke Ginkel Groep daarna begonnen met de aanplant van 56 bomen. De overzijde van de weg moest eerst nog ontwikkeld worden alvorens dat daar groen geplant kan worden.  Jeroen Bakkenes  verteld dat ,,er gekozen is voor diverse soorten bomen in plaats van een rij van hetzelfde soort. Vier verschillende soorten bomen geeft nu eenmaal meer garantie tijdens ziektes. Gebeurt zoiets dan is tenminste niet de gehele rij bomen ineens dood. Ook is de bloeitijd verschillend."  Tussen de Kleijerstraat en de Meentdijk zullen Iepen, Lindes, Prunussen en Elzen worden aangeplant. Met fase 1 is een bedrag gemoeid van 15.000 euro.

LOMMERRIJK  Stroobosscher die nabij het nieuwe plan Veenderij de belangstellenden kort toesprak  beaamde dat het nu een kale vlakte is. ,,Doordat een aantal bomen ziek was, weer anderen beschadigt raakten door het graven van kabels en leidingen moesten we hier wel kappen. Ik heb de ambitie om van Veenendaal een lommerrijke gemeente te maken."  Hij gaf aan zich terdege te beseffen dat zijn start als wethouder er anders uitziet. Op diverse plaatsen moest er flink gekapt worden. ,,Ook in Veenendaal-West moet er aan het Ruisseveen gekapt worden. Bijna iedereen is het daar met ons over eens. Slechts één persoon is tegen. Als de vergunning afkomt  zullen we ook daar na het kappen direct weer nieuwe bomen aanplanten."

 

BEZWAARSCHRIFTEN  Bij de Dragonderweg ter hoogte van plan Buurtstede kan fase 2 door ingekomen bezwaarschriften tegen de kap van de bomen nog niet plaatsvinden. Hier zullen eerst alle procedures doorlopen moeten worden