Door crisis veel opzeggingen bij sportclubs

VEENENDAAL  ,,Door de economische crisis zijn veel lidmaatschappen bij verenigingen opgezegd", blijkt uit het beleidskader sport dat richting moet geven aan het sportbeleid in Veenendaal voor de komende vier jaar.

Gerard van Wijk

Met name bij de tennisverenigingen regende het opzeggingen. Dat is trouwens een landelijke trend. Terwijl de sportverenigingen in Veenendaal toch al 2,7 procent minder leden hebben dan gemiddeld in Nederland. In de afgelopen vier jaar is het aantal leden met twee procent teruggelopen, vooral in de leeftijdscategorie van 14 tot 19 jaar. ,,Vaak wordt gekozen voor werk (weekendbaan) of individueel gebruik van een sportschool. Blijven investeren in sportbeleid is noodzakelijk."

Volgens wethouder Frits Beckerman (foto) zijn de afgelopen vier jaar heel succesvol geweest en is er veel aanbod. Er zijn twee nieuwe accenten aangebracht. Onderzocht wordt in hoeverre de combinatie zorg (wijkgericht werken) en sport tot meer bewegen kan leiden. De nieuwe insteek in het sociale domein vraagt om participerende en zelfredzame inwoners en daarbij kan de sport- en beweegsector een belangrijke bijdrage leveren.

Verder ligt de focus bij het sportbeleid op de breedtesport en is de prestatiesport in eerste instantie een zaak van de verenigingen. Maar er wordt door gemeente en Sportservice wel meer aandacht gevraagd voor prestatiesport, als voorbeeldfunctie naar breedtesport. Een nieuw geformuleerde ambitie is samenwerking (bijeenkomsten) tussen bestuurders en trainers om het klimaat voor prestatiesport te verbreden en verder te ontwikkelen. ,,Prestatiesport draagt ook bij aan de uitstraling van Veenendaal'', aldus de wethouder.

Voor jongere kinderen staat het bevorderen van een gezonde ontwikkeling hoog op de agenda, waarbij bijvoorbeeld de buurtsportcoach in bepaalde wijken van belang van sport en bewegen kan begeleiden. Het voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd om extra uren bewegingsonderwijs te geven.