• Marieke Odekerken

Diftar levert besparing van zeven ton op

VEENENDAAL Diftar, het systeem van de gescheiden inzameling van afval, heeft vorig jaar een besparing van zeven ton opgeleverd. Dat brengt de inwoners die het afval scheiden ook financiële winst op omdat het een kostendekkend tarief betreft. Volgens berekeningen zouden huishoudens gemiddeld 30 euro goedkoper uit zijn.

Wanneer het nieuwe afvalsysteem niet was ingevoerd, dan zouden de kosten veel hoger uitgevallen zijn, zegt wethouder Nermina Kundic. Volgens de wethouder moeten mensen altijd wennen aan veranderingen en dat geldt ook voor het nieuwe afvalsysteem. ,,Iedereen heeft er een mening over. Over het geheel genomen ben ik er heel tevreden mee." Het beoogde resultaat is bereikt: de hoeveelheid restafval is gehalveerd.

De waardering van mensen die in hoogbouw wonen is met 7,2 minder dan van de mensen in de laagbouw, die diftar met een 8 waarderen. Verbeteringen zijn mogelijk. Zo willen veel inwoners in de hoogbouw ook de mogelijkheid hebben om het GFT (groente, fruit) te scheiden van het restafval. Ook zijn er bij mensen in de hoogbouw wensen ten aanzien van de ondergrondse containers. Wel is er meer zwerfafval geconstateerd.