• Archief BDUmedia

Dialoog over vergroening

VEENENDAAL Veenendaal werd twintig jaar geleden uitgeroepen tot de groenste stad van Europa. Met name de combinatie van een ondernemende gemeente en het groen werd geroemd. Anno 2017 zijn het de ondernemers die aan de bel hebben getrokken. Veel achterstallig onderhoud als het om groen gaat.

Gerard van Wijk

Inwoners zijn met enige regelmaat ook niet tevreden. Zorgvuldige communicatie bij kapplannen lijkt niet tot de dagelijkse routine te behoren en dat geeft veel vragen en protesten. Dat moet anders, vindt de gemeenteraad. Er komt komend najaar een brede dialoogavond over het vergroenen van Veenendaal en het vergroten van de biodiversiteit.

Raads- en commissieleden gaan zelf aan de slag om de dialoogbijeenkomst over het groen inhoud te geven, samen met instanties die er echt verstand van hebben omdat het hun dagelijks werk is. De opbrengst van de dialoog kan dienen als start van een proces om te komen tot een beleidsvisie.

De raad vindt dat ,,meer groen in Veenendaal een belangrijk positief effect heeft op de leefbaarheid van wijken en op de gezondheid en het welzijn van bewoners, luchtvervuiling vermindert en de afvoer van hemelwater verbetert."

Vergroening is ook van belang voor het behouden en vergroten van de biodiversiteit ,,en dat bij vergroening de ecologische waarde van het groen een belangrijk criterium dient te zijn".

Het is kortom een beduidend andere aanpak dan tot nu toe werd gevolgd. Daarbij is de aantekening op zijn plaats dat in de achterliggende jaren van economische crisis ook behoorlijk gesnoeid is in het budget voor de groenvoorziening. De kritiek van de raad is niet mals. Vastgesteld wordt ,,dat er al verschillende beleidsdocumenten zijn met betrekking tot ´groen in Veenendaal´, maar dat deze soms gedateerd zijn, te weinig onderlinge samenhang vertonen en dat het derhalve wenselijk is te komen tot een nieuwe meerjaren beleidsvisie op het groen in Veenendaal."

Ook dient die meerjaren beleidsvisie niet vanuit een ivoren toren te worden gedicteerd. ,,Het is belangrijk bewoners direct te betrekken bij ideeën om Veenendaal te vergroenen en bij de uitwerking daarvan." De raad meent dat een brede dialoog met bewoners, experts en natuurorganisaties de raad kan helpen bij de richting en te maken keuzes. ,,Recreatie is het groen is belangrijk voor de volksgezondheid. In de afgelopen decennia is de aanleg van ´gezond groen´ achtergebleven bij de groei en veranderende samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om de steden meer groen voor recreatie aan te leggen."