• Aart Aalbers

DEVO heeft circa duizend aansluitingen

VEENENDAAL DEVO, het duurzame energiebedrijf voor Veenendaal-Oost, had eind vorig jaar 922 aansluitingen. Inmiddels is in Veenderij, het zuidelijk deel van de wijk, één eiland op het distributiesysteem van het energiebedrijf aangesloten. Het gaat om in totaal om circa 375 woningen op drie eilanden. Met het wijkdeel Buurtstede mee, moeten er over twee jaar 1450 woningen zijn aangesloten.

DEVO ontstond tien jaar geleden. De gemeente werkt samen met Quattro Energie om bewoners van de wijk te voorzien van warmte en koude. Voor Buurtstede, waar het eerst werd gebouwd, was de doelstelling om 25 procent te besparen op de uitstoot van CO2. Er ontstonden zowel financiële en personele als ook technische problemen en dat had deels mede te maken met de economische crisis en het tragere tempo van de bouw. Er vond een herfinanciering van de onderneming plaats en de gemeente verleende een borgstelling van maximaal 15,4 miljoen euro.

Inmiddels gaat het beter met DEVO en dat heeft zeker te maken met de opleving van de economie en de herstelde woningmarkt. In elke woning is een zogeheten slimme meter geplaatst die online op afstand kan worden uitgelezen. De verwachting is dat vanaf 2019 DEVO winstgevend is. Maar dat hangt voor een belangrijk deel af van het tempo waarmee woningen worden gebouwd en de markttarieven van gas en elektricteit.