• Politie

Dertig meldingen per maand mensen met verward gedrag

VEENENDAAL Uit een overzicht van de politie blijkt dat er in Veenendaal ongeveer dertig meldingen maandelijks zijn over mensen met verward gedrag. Per maand wisselt het aantal meldingen. Het gaat niet om unieke personen, maar om de meldingen. Eén persoon kan verantwoordelijk zijn voor meerdere meldingen.

Gerard van Wijk

Volgens het antwoord van het college op schriftelijke vragen van het CDA ,,kan een (tijdelijke) toename van het aantal meldingen veroorzaakt worden door de aandacht in de media voor deze groep mensen. Het kan zijn dat de politie om die reden incidenten eerder onder de betreffende meldcode registreren."

In mei waren er 22 meldingen, in juni 33, in juli 31, in augustus 30 en in september 25. Er lopen in het kader van het project ´minder schotten, meer lef´ voor personen met verward gedrag zeven deelprojecten. De projectperiode loopt tot september volgend jaar. Het gaat om het vergroten van tolerantie en doorbreken van het taboe, verstevigen van meld- en adviesfuncties, ontwikkelen van een signaleringsplan, vernieuwend aanbod ontwikkelen en bekendheid daarvan vergroten, investeren in professionals door vergroten van deskundigheid, financiële drempels slechten met elkaar en passend vervoer.

Het groot aantal organisaties is betrokken bij het project: Kwintes, Pro Persona, GGZ Centraal, Veens, politie, Patrimonium woonservice, Veenendaalse Woningstichting, Rhenam Wonen, Buurtraad, Jellinek en GGD regio Utrecht. Ook ervaringsdeskundigen en de gemeenten Rhenen en Renswoude zijn bij het project betrokken. De politie houdt via meldingen bij of een bewoner overlast veroorzaakt. Het gaat om allerlei categorieën mensen, van psychiatrisch patiënt tot verwarde drugs- of alcoholverslaafde. Er worden proeven uitgevoerd en acties uitgezet. De borging inhoudelijk en financieel wordt een aandachtspunt genoemd ,,waar we nu nog geen concrete antwoorden op kunnen geven." Het college is van mening ,,dat we goed op weg zijn en dat op 1 september 2019 daadwerkelijk een sluitende aanpak is gerealiseerd."