• Gemeente Veenendaal

Deel van Spectrum nog steeds afgesloten

VEENENDAAL Nog een deel van de ruimtes in gebouw Spectrum aan het Kees Stipplein is afgesloten. Dat is het resultaat van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft na onderzoek vastgesteld dat dit het gevolg was van fouten in het ontwerp en bij de bouw. Er was sprake van scheuren in de vloeren en er stonden plassen op. Na de instorting zijn preventief op nogal wat plaatsen in het land (delen van) parkeergarages en andere gebouwen gesloten omdat hier evenals in Eindhoven breedplaatvloeren waren gebruikt. Zo ook in Veenendaal.

Breedplaatvloeren zijn dunne betonplaten met plastic bollen die op de bouwplaats met beton worden volgestort. Na onderzoek is gebleken dat de hechting tussen de breedplaat en het gestorte beton niet goed was en dus niet veilig. Door de sluiting van gebouw Spectrum moest muziekschool De Muzen voor een langere periode uitwijken naar het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost, de Volksuniversiteit ging met de cursussen (versneld) naar De Cultuurfabriek, het Filmhuis had tijdelijk geen onderdak en het Kunstplatform moest naar elders met de Veense Filmdagen.

Het college heeft het Kunstplatform eenmalig 530 euro toegekend als tegemoetkoming in de kosten die moesten worden gemaakt door uit te wijken naar Elevate. ,,Er is nog geen totaalplaatje van de kosten die door de verschillende culturele organisaties zijn gemaakt vanwege de sluiting van gebouw Spectrum", zegt wethouder Marco Verloop. ,,We wachten nog op de normen die gaan gelden voor dit soort constructies. Moeten we wat aan de vloeren doen en wat dan precies?" Inmiddels is er ook een juridische discussie ontstaan wie verantwoordelijk is voor alle schade, de ontwerper of de bouwer.