• Ted Walker

De schoonheid en de troost van cultuur

VEENENDAAL Geraakt door de schoonheid en de troost. Dat doet cultuur met je. Directeur Patrick Marcus (47) van theater De Lampegiet kan er van meepraten.

Gerard van Wijk

Hij studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en heeft inmiddels al weer ruim twintig jaar ervaring in de theatersector. Drie maanden geleden kwam hij over van schouwburg Kunstmin in Dordrecht, een rijksmonument in neorenaissancestijl. Naar De Lampegiet, dat volgend jaar het dertigjarig bestaan viert. Marcus volgde Marc Schultheis op, die vertrok naar de Rijswijkse schouwburg. In Dordrecht was Marcus zakelijk manager, hij begeleidde de restauratie en verzelfstandiging.

BIJZONDERE DINGEN Het huidige theaterseizoen loopt tot en met juni. Het merendeel van de programmering voor volgend seizoen is al achter de rug. In de theatersector wordt ver vooruit gekeken. ,,Ik richt me nu op de programmering voor het seizoen 2018-2019. We gaan onder meer kijken hoe we aan kunnen haken bij de viering van het ontstaan van Veenendaal, het Gilbert van Schoonbekejaar in 2019. We gaan er weer een mooi seizoen van maken", zegt Marcus met aanstekelijk enthousiasme. ,,Hier gebeuren bijzondere dingen." Van de schoonheid en de troost, vertel me wat dit leven de moeite waard maakt. Dat doet denken aan de tv-serie van Wim Keyzer voor de VPRO, waarin hij schrijvers, wetenschappers, filosofen, beeldend kunstenaars en musici bevroeg.

BELEVING Met de invulling van het programma, in de zaal met 560 stoelen, komt het wel goed. Er is dit seizoen een nieuwe trekkenwand geplaatst en de foyer is opgeknapt. Het gaat tenslotte om beleving. Wat het exterieur van het theater betreft heeft Marcus nog wel wensen. ,,De uitstraling kan een update gebruiken. Het gebouw is indertijd voor tien miljoen gulden gebouwd, heel functioneel en zakelijk, maar inmiddels wel dertig jaar oud."

DE MEEUW De theaterervaring heeft Marcus in de afgelopen decennia in hoofdzaak opgedaan aan de zakelijke kant. Hij vindt het prettig nu ook eens het beleid te kunnen bepalen. De liefde voor het theater werd geboren in de Arnhemse schouwburg, waar Marcus op 17-jarige leeftijd met klasgenoten genoot van 'De meeuw', een toneelstuk uit 1896 van Anton Tsjechov, en van Madame Butterfly, een opera van Puccini, waarvan de eerste uitvoering in 1904 plaatsvond in Milaan. ,,Wij woonden in Huissen en ik ging met mijn ouders nooit naar het theater. Er ging voor mij een wereld open, ik vond het prachtig. Eénmaal per week voor 7,50 gulden naar een voorstelling, daar is het voor mij begonnen."

KOERS Na zijn studie begon Marcus bij het RO Theater in de Maasstad, waar een kerkzaal tot theater was omgebouwd. In Dordrecht klom hij in vijftien jaar op in functie. ,,Ik merkte dat er visie nodig is om de rol van het theater in de regio vorm te geven. Dan wil je op een bepaald moment zelf de koers bepalen. Nu wilde ik verder kijken en een volgende stap maken." Die is er gekomen met het directeurschap in Veenendaal. Hij wil verbindingen leggen, met ondernemers, met scholen, kortom met iedereen de dialoog aangaan. Niet alleen activiteiten in het theater, maar ook het theater buiten het theater brengen. In het Rembrandt College worden voorstellingen gedaan, in het Spectrum, in de Oude Kerk en de Basiliek. Het CLV stond viermaal met de eindmusical in het theater op de planken.

VERRASSINGEN ,,We willen klankbordgroepen. Die bijvoorbeeld een keuze maken uit vier musicals. Dat geeft betrokkenheid. En we blijven uiteraard verrassingen aanbieden. Zowel presenteren wat gevraagd wordt als uitvoeringen op het podium brengen waarvan wij vinden dat Veenendaal het moet zien." Er is sprake van een toenemend aantal bezoekers in De Lampegiet. In de krap drie maanden dat Marcus aan het roer staat waren al 22 voorstellingen geheel uitverkocht. Rond 75.000 bezoekers per jaar mag De Lampegiet verwelkomen, waarvan vier- tot vijfduizend leerlingen van het basisonderwijs. Want Marcus weet uit eigen ervaring: jong ermee geconfronteerd blijft het theater op volwassen leeftijd een niet te missen beleving.

NIEUWE INZICHTEN Er wordt met een klein team vaste krachten hard gewerkt. Wanneer er iemand om welke reden dan ook afwezig is, is in feite een hele afdeling afwezig. Iedere medewerker staat voor een afdeling. Het gaat goed met het theater, maar de huur vormt een voorname factor en tachtig procent van de omzet gaat naar het optredende gezelschap. ,,Populaire voorstellingen hebben we nodig, maar ook die waar honderd bezoekers op af komen zijn belangrijk, het kan mensen nieuwe inzichten geven." In de korte tijd dat hij hier actief is heeft Marcus gemerkt dat een grote groep trots is op Veenendaal. ,,Ze willen er iets van maken, ik voel die energie om een extra impuls te geven en daar lift ik graag op mee."