• Een motie van wantrouwen tegen wethouder Frits Beckerman haalde het niet, maar zette de discussie op scherp.

    Gemeente Veenendaal

De onbegrepen val van Frits Beckerman

VEENENDAAL Twee maanden geleden werd wethouder Frits Beckerman (59) door zijn collega's op de stoep van het gemeentehuis gezet. Het waarom werd niet duidelijk.

Gerard van Wijk

Verschil in rolopvatting, werd er gezegd. Alsof het een gesubsidieerd toneelgezelschap betreft. De wethouder van ProVeenendaal werd ook het verwijt gemaakt dat hij meer manager en volksvertegenwoordiger zou zijn dan bestuurder. Het bleef allemaal mistig. Dat vond een raadsmeerderheid ook en het slotakkoord van de vertoning was dat het gehele vijf tellende wethouderskorps de eer aan zichzelf hield.

Behalve de bestuursvleugel in het gemeentehuis begreep niemand in Veenendaal iets van de gang van zaken. Een onbegrepen val. Via sociale media kreeg Beckerman een stortvloed aan lof over zich uitgestort. Eindelijk eens een bestuurder die op straat zijn oor zogezegd te luisteren legt. Dat is waar het volgens vele commentaren aan ontbreekt in dit land, of het klopt of niet. Bestuurlijke vernieuwing stond hoog op de agenda van de coalitie. Uitgerekend de vertolker van de vernieuwing wordt naar huis gestuurd.

Stipt op het afgesproken tijdstip parkeert Beckerman zijn fiets voor de deur van Toko Veenendaal, waar we de lunch zullen gebruiken. Het is wennen voor hem. Van een druk bezette agenda is het van de één op de andere dag stil geworden. De agenda is leeg, alle tijd om met de hond te wandelen, om eens wat te noemen. Het is afkicken voor de voormalig wethouder, die 2,5 jaar 'met hart en ziel' zijn functie uitoefende. ,,Het doet echt pijn." Hij voelt zich door zijn ex-collega's in de kou gezet.

SPANNING De vraag blijft wat er nu daadwerkelijk is voorgevallen. Vanuit de coalitiefracties kwamen geluiden dat zij in beslotenheid op de hoogte waren gesteld, maar wat in beslotenheid was gezegd kon niet openbaar worden gemaakt. Democratie op het smalle koord. Je stuurt een wethouder weg, maar wil niet zeggen waarom. Vanaf het begin was er spanning, erkent Beckerman. Dat had te maken met zijn stijl van besturen: transparant, niet teveel formulieren, gewoon problemen oplossen waar inwoners mee zitten.

Hij ging bijvoorbeeld eens in de postkamer kijken hoe er op die plek werd gewerkt. Dat vindt Beckerman normaal, tenslotte was hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Maar een collega vond dat een wethouder dat niet moest doen. Jaloezie kwam om de hoek kijken, hij zou teveel in de krant staan. Hij stond eens op de foto, op de voorpagina van een huis-aan-huis krant, met een man die de grootste vis bij een wedstrijd had gewonnen. Moet je niet doen, werd hem op het gemeentehuis gezegd. ,,Maar we hebben het wel over een hengelsportvereniging met drieduizend leden. Dan mag je als wethouder sport toch van je belangstelling laten blijken? Ik ben graag onder de mensen, de samenleving schreeuwt om contact en verbreding. Wat wij vaak doen is er van weg blijven."

GEHEIMZINNIG Maar het kan toch niet zo zijn dat een bestuurder door mede-bestuurders de wacht wordt aangezegd alleen om dit soort kinderachtigheden? Nee, dat is ook niet zo, er speelde nog iets. Trouwens ook iets waarvan volstrekt onduidelijk is waarom daar zo geheimzinnig over wordt gedaan. In de allerlaatste vergadering van het vorige college voor de raadsverkiezingen, op 18 maart 2014, wordt besloten de directieformatie te verminderen van drie naar twee mensen, algemeen directeur/gemeentesecretaris Astrid van de Klift en directeur bedsrijfsvoering Peter van de Veer. 'Door de verzwaring van functies' gaan de twee er volgens voorstel op vooruit in salaris, naar de schalen 17 en 16. De meerkosten bedragen voor het tweetal 22.800 euro op jaarbasis. Ofwel bijna duizend euro per maand meer, niet slecht.

Dan volgt er één jaar later, in augustus 2015, een memo van bureau Leeuwendaal, dat gevraagd is om advies. Salarisschaal 17, zo blijkt, bestaat niet binnen de gemeente Veenendaal. Het opschalen van functies voor de directie kan ook gevolgen hebben voor afdelingshoofden. Het gaat er om welke ambitie de gemeente heeft en aanpassing van functiebeschrijvingen vereist betrokkenheid van de Ondernemingsraad. Voor het bepalen wat de hoogste salarisschaal is dient overeenstemming te zijn met de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

Kortom, na een ja in 2014 voor ophoging van het salaris van de directie worden er in 2015 kanttekeningen bij geplaatst en wordt er geen besluit genomen. Tijdens de laatste collegevergadering voor de zomervakantie dit jaar, op 4 juli, wordt besloten de inschaling in de schalen 17 en 16 alsnog goed te keuren. ,,De doorontwikkeling van de directie leidt tot een aanpassing van de hoogte van het loongebouw." Er zouden geen effecten zijn voor de rest van de organisatie omdat alle andere functies al voorzien zouden zijn van een nieuwe waardering.

BEDRIJFSVOERING Beckerman is portefeuillehouder bedrijfsvoering, maar er wordt over zijn hoofd heen een besluit genomen. Hij is kwaad en loopt weg bij deze collegevergadering. Vanaf dat moment is het niet meer goed gekomen tussen hem en zijn collega's. ,,Ik was gewoon mijzelf. Ik heb gemerkt dat de losse stijl die ik hanteerde als een verademing werd beschouwd buiten het gemeentehuis en ook door ambtenaren. Ik ben niet de man van veertig beleidsstukken en zeventien bijlagen."

In januari gaat hij op zoek naar een andere baan.