• Gemeente Veenendaal

De Muzen en Filmhuis terug in Spectrum

VEENENDAAL Muziekschool De Muzen en het Filmhuis gaan na ruim een half jaar terug naar hun thuishaven, gebouw Spectrum. Dat werd 1 november vorig jaar gesloten nadat vloerenproblematiek had gezorgd voor het instorten van een in aanbouw zijnd gebouw in Eindhoven en in het Spectrum soortgelijke vloeren zijn verwerkt. 

Gerard van Wijk

De muziekschool verhuist deze week van het Ontmoetingshuis naar het Spectrum aan het Kees Stipplein. Eind deze maand gaat het Filmhuis daar ook weer films vertonen. De Volksuniversiteit blijft deels in De Cultuurfabriek en deels bij theater De Lampegiet. De Muzen gaat de terugkeer naar het Spectrum na de meivakantie, volgende week maandag, feestelijk vieren.

VEILIG Het college laat weten dat uit een voorlopige conclusie blijkt dat het pand veilig kan worden gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat er mogelijke oplossingen zijn om de vloeren te verstevigen, maar er is nog geen keuze gemaakt. Dat heeft te maken met financiële consequenties en eventuele aanvullende werkzaamheden. Er zijn zogeheten BubbleDeck-vloeren toegepast en mogelijk wordt de norm voor een toelaatbare schuifspanning aangepast.

,,Onzekerheid over de definitieve norm maakt de keuze voor een herstelmethode lastig. Voorkomen dient te worden dat er tweemaal herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden als de uiteindelijke norm wordt aangescherpt. De verwachting is dat de norm eind dit jaar definitief wordt vastgesteld."

HERSTELMETHODIEKEN Nu de definitieve normering door het ministerie nog niet is vastgesteld en er ook nog verschillende onderzoeken en proeven met herstelmethodieken lopen, wordt geadviseerd definitief herstel van de vloeren uit te stellen totdat de norm door het ministerie is vastgesteld en er meer duidelijk is over een verstevigingsoplossing, passend voor de situatie in het Spectrum. Bij een eventuele verzwaring van de norm moet de situatie opnieuw worden beoordeeld.

Er zijn drie partijen in beeld waarop de gemeentelijke schade mogelijk kan worden verhaald, aldus het college. ,,De constructeur, de aannemer en de producent van de BubbleDeck-vloer. Deze partijen zijn inmiddels allen pro-forma door de gemeente aansprakelijk gesteld. Alle drie partijen hebben de aansprakelijkheid schriftelijk afgewezen."

Er volgt al met al nog een ingewikkelde en langdurige juridische procedure. ,,Vooralsnog is de kans dat de schade geheel of gedeeltelijk kan worden verhaald op (één van) de partijen niet goed in te schatten."