• Gemeente Veenendaal

'De Ladder van Verdaas en de dove gevel'

VEENENDAAL Buiten vriest het zeven graden, tegen een sneeuwwit decor. Binnen, in het gemeentehuis, voegt de gemeenteraad nog eens drie uur bij de inmiddels historische discussie over de verbreding van de Rondweg-Oost. Er is nu een voorkeursvariant naar de provincie gegaan en 18 februari vergadert Provinciale Staten over het thema.

Gerard van Wijk

De meermaals door de VVD beleden wens dat de raad met één mond richting Staten spreekt, wordt niet bewaarheid. Vijf van de elf partijen zijn tegen de voorkeursvariant: Lokaal Veenendaal, D66, Denk, SP en GroenLinks. Zij zijn tegen verbreding van de weg en vinden de gemeentelijke financiële handreiking aan de provincie van vele miljoenen aan de hoge kant, in tijden dat er op de euro´s moet worden gelet. Andere partijen gaan mee met het collegevoorstel, vanwege de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Dat lijkt met elkaar in tegenstrijd, maar de voorstanders menen dat alles op de weg gaat vastlopen wanneer niet tot verbreding wordt overgegaan.

Er worden maatregelen genomen om omwonenden zoveel mogelijk te beschermen tegen geluidshinder en fijnstof. Hierbij wordt nogal wat uit de kast gehaald. Begrippen als een dove gevel en de Ladder van Verdaas worden genoemd. Een dove gevel is een gevel met ramen, die echter niet open kunnen.

Er wordt ook van een dove gevel gesproken wanneer een geluidsdichte gevel vóór de eigenlijke gevel is geplaatst. De Ladder van Verdaas, genoemd naar een PvdA-politicus, betreft een systematiek die wel wordt gebruikt bij het onderzoeken van mogelijke oplossingen bij een verkeersprobleem. Pas als andere mogelijke oplossingen geen soelaas bieden kan uitbreiding van infrastructuur worden overwogen.

Burgemeester Kats dacht, met een glimlach, nog wel om 21.00 uur klaar te zijn, maar het werd dus 23.30 uur. De raad van Veenendaal heeft een reputatie op te houden. Met name het CDA heeft forse kritiek op de bestuurlijke en financiële gang van zaken, maar uiteindelijk stemt de fractie toch voor. D66 heeft het stellige gevoel dat de zaak door de coalitie is voorgekookt. Dat spreekt de ChristenUnie tegen, maar het gevoel bij D66 wordt niet weggenomen. ,,Denkt u nu echt dat meer asfalt het probleem gaat oplossen", vraagt Lokaal Veenendaal aan de SGP. Ja, dat denkt de SGP, maar bij Lokaal Veenendaal vrezen ze dat het almaar drukker wordt op de weg en dat er binnen afzienbare tijd wederom moet worden gesproken over de oplossing voor een verkeersinfarct.

Bestuurders vinden dat ,,voorkomen moet worden dat het beeld kan ontstaan dat de Rondweg-Oost onderdeel uitmaakt van een eventuele lange termijn oplossing." Dat is dus waar de tegenstemmers bang voor zijn, dat de groei van de automobiliteit, met ook veel regionaal verkeer, tussen de A12 en de A15 niet kan worden beperkt. 

Label:

Rondweg-Oost